U kunt een migratiebeoordeling uitvoeren tegen één vRealize Automation 7- of vRealize Orchestrator-broninstantie om de migratiegereedheid te bepalen.

Pagina Aan de slag met de migratieassistent

Tijdens het migratiebeoordelingsproces wordt verbinding gemaakt met uw vRealize Automation 7-broninstanties en worden de vRealize Automation 7-instanties met ingesloten vRealize Orchestrator-instanties beoordeeld.

De migratiebeoordeling bepaalt welke objecten worden overgedragen en gemigreerd. U kunt de beoordelingsresultaten controleren en correcties uitvoeren voor items in uw bronomgeving die niet goed zijn ingesteld of nog niet gereed zijn voor migratie.

Procedure

 1. Klik op de pagina Broninstantie op Een bronaccount toevoegen.
 2. Selecteer een vRealize Automation- of vRealize Orchestrator-brontype.
  Een vRA 7-bronomgeving verbinden
 3. Voer de verificatiegegevens in voor uw vRealize Automation 7 of vRealize Orchestrator-bronomgeving.
  Opmerking: Voer in het tekstvak Hostnaam de FQDN van het primaire knooppunt van vRealize Automation of het IP-adres van de bron in. Bijvoorbeeld: test-n-88-087.test.vmware.com
 4. Klik op Valideren en opslaan om alle tenants die beschikbaar zijn voor migratie, te valideren en identificeren.
  Opmerking: U moet de systeembeheerder en het wachtwoord van uw bronomgeving opgeven om alle beschikbare tenants te identificeren.
 5. Selecteer bij Migraties van deze tenants toestaan de tenants die u wilt beoordelen in vRealize Automation 8.
  Opmerking: Om omgevingen met meerdere tenants te beoordelen en te migreren, moet u handmatig alle tenants maken en een migratie van elke tenant afzonderlijk uitvoeren. Alle vRA 7-tenants zijn zichtbaar voor vRA 8-tenants.
  Opmerking: Wanneer u een migratiebeoordeling uitvoert op een ingesloten vRealize Orchestrator, selecteert u geen tenants.
 6. (Optioneel) Als u de migratie wilt uitvoeren op een ingesloten vRealize Orchestrator, selecteert u Ingeschakelde beoordeling voor de ingesloten vRealize Orchestrator.
 7. Klik op Opslaan om de migratiebeoordeling van de geselecteerde brontenants te voltooien.

resultaten

Uw bronomgeving wordt beoordeeld om te bepalen of deze klaar is voor migratie. Meer details over de configuratie van de bronomgeving kunt u bekijken op de pagina Broninstanties. Ook kunt u het beoordelingsrapport naar uw lokale station exporteren door te klikken op Exporteren op de tegel van de broninstantie.
Opmerking: Exporteer geen rapporten met meer dan 200 bedrijfsgroepen. Beoordelingsrapporten voor meer dan 200 bedrijfsgroepen worden gecompileerd vanuit het geheugen van de beoordelingsservice en bevatten geen details over bedrijfsgroepen.