Mogelijk wilt u onder bepaalde omstandigheden productiewijzigingen eerst inventariseren en plannen voordat u de wijzigingen doorvoert in uw live productieomgeving.

Mogelijk wilt u productiewijzigingen inventariseren en plannen zonder deze meteen toe te passen of er uitvaltijd voor in te plannen. Door een dubbele omgeving te maken, kunt u wijzigingen beoordelen voordat u deze toepast op uw live productieomgeving. De dubbele omgeving is ook handig om problemen buiten uw live-omgeving om op te lossen.

Procedure

  1. Maak een dubbele omgeving door uw bestaande vRA 7.6-productieomgeving te migreren naar een nieuwe vRA 7.6-ontwikkelingsomgeving.
  2. Schakel de agenten in de ontwikkelingsomgeving uit.
  3. Voer een vRA 8-migratiebeoordeling van de 7.6-omgeving uit met behulp van de migratieassistent.
  4. Bekijk de beoordelingsresultaten om te bepalen welke wijzigingen nodig zijn in uw 7.6-productieomgeving.
  5. Pas de wijzigingen toe op uw vRA 7.6-productieomgeving.
  6. Migreer uw productieomgeving naar vRA 8.