Implementatiemigratie is een proces in drie stappen dat bestaat uit het migreren van infrastructuurimplementatieonderdelen, het migreren van XaaS-implementatieonderdelen en het aanpassen van gemigreerde implementaties.

Infrastructuurimplementatieonderdelen migreren

vRealize Automation richt infrastructuuronderdelen op cloudproviders in. Voor het migreren van infrastructuuronderdelen wordt de vRealize Automation 8-onboardingfunctie gebruikt. De migratie bestaat uit twee delen:

 • Taggen van resources
  • Als u vRealize Automation 7-eindpunten migreert, worden vRealize Automation 8-cloudaccounts gemaakt en wordt gegevensverzameling geactiveerd voor de cloudproviders die de oudere eindpunten vertegenwoordigen. Migratie gebruikt de bronimplementaties om overeenkomende resources in vRealize Automation 8 te vinden en te taggen met de nodige gegevens om deze te onboarden voor vRealize Automation 8-beheer.
 • Onboarden van resources
  • Bij de migratie wordt een onboardingplan (één per bedrijfsgroep) en een specifieke onboardingregel gemaakt om de relevante getagde resources aan het plan te koppelen en de hiërarchie van implementatie/onderdeel opnieuw te bouwen zoals deze bestaat in vRealize Automation 7. Nadat het plan is voltooid, gebruikt de migratieassistent het om bronimplementaties te migreren.

XaaS-implementatieonderdelen migreren

De migratieassistent beheert XaaS-onderdelen afzonderlijk van de infrastructuur:

 • Als uw implementaties alleen XaaS-onderdelen bevatten, migreert de migratieassistent de implementatie en alle XaaS-onderdelen.
 • Als uw implementatie zowel infrastructuur- als XaaS-onderdelen bevat, identificeert de migratieassistent de doelimplementatie die is gemaakt tijdens het onboarden en worden alle XaaS-onderdelen hiernaar verplaatst.
Opmerking: Als u dit probeert, wordt het onboardingplan dat door de migratieassistent is gemaakt, alleen opnieuw uitgevoerd voor de infrastructuuronderdelen. De migratie wordt niet opnieuw geactiveerd voor XaaS-implementatieonderdelen of implementatieaanpassingen.

Gemigreerde implementaties aanpassen

Deze laatste stap verfijnt de gemigreerde implementaties door deze aanpassingen in deze volgorde toe te passen:

 1. Stel de implementatienaam en -beschrijving in. In tegenstelling tot vRealize Automation 7 staat vRealize Automation 8 geen implementaties met identieke namen toe. Tijdens de migratie worden door de migratieassistent unieke namen afgedwongen bij het migreren van implementatiecontainers.
 2. Stel de implementatielease in.
 3. Repliceer de aanvraaggeschiedenis van de implementatie in Cloud Assembly.
 4. Stel de eigenaar van de implementatie in.
Overwegingen voor implementaties
vRealize Automation 8-migratieassistent bevat deze aanvullende implementatieoverwegingen.
 • Tijdens de migratie van de implementatie gebruikt de berekeningsverwerking de quota voor projectplaatsing. Zorg ervoor dat u voldoende plaatsingsquota hebt voordat u uw implementaties migreert door naar Cloud Assembly > Infrastructuur > Project > Inrichting te gaan. Elke cloudzone wordt weergegeven met de limieten.
 • Na het migreren van de implementaties zijn de implementaties in zowel uw bronomgeving als vRealize Automation 8-omgeving actief. Om te voorkomen dat de machine per ongeluk wordt verwijderd of vernietigd, moet u de gebruiker uit uw vRealize Automation 7-bedrijfsgroep verwijderen en de lease van de implementatie wijzigen zodat deze nooit verloopt in uw bronomgeving.
 • Als u uw broninfrastructuur migreert en uw implementaties probeert te migreren, kan de migratie van de implementatie mislukken. Als de migratie van uw implementatie mislukt, voert u het onboardingplan opnieuw uit. Meer informatie over onboardingplannen