Het proces voor migratie van NSX-V naar NSX-T werkt voornamelijk binnen de context van een vRealize Automation-migratieplanwizard die een reeks scherminstructies en prompts gebruikt. De vRealize Automation-beheerder en de NSX-beheerder moeten voorafgaand aan de migratie en tijdens een van de migratieplanstappen in het proces met elkaar communiceren.

Bekijk het volgende migratieoverzicht om een algemeen inzicht te krijgen in het migratieproces en de ondersteunde topologieën voordat u begint met de taken die worden beschreven op de pagina Aan de slag. Links naar specifieke documentatieonderwerpen die van toepassing zijn op elke pagina van het migratieplan, zijn beschikbaar als referentie.

Op de pagina Aan de slag voor de migratie van vRealize Automation NSX-V naar NSX-T worden de opeenvolgende stappen weergegeven.

Scherm toont het scherm Aan de slag voor de NSX V2T-migratie.

1. Voorbereiden op migratie

Werk samen met uw NSX-beheerder om de migratie voor te bereiden. Elk migratieplan vereist invoer naar en uitvoer van het NSX-T Data Center Migration Coordinator-hulpprogramma in NSX. Tijdens de migratie wordt u over het migratieplan op het scherm geïnformeerd wanneer u gegevensbestanden met de NSX-beheerder moet delen.

Coördinatie tussen u, als vRealize Automation-beheerder, en de NSX-beheerder is handig voor een succesvolle migratie. Informeer hen over uw plannen zodat ze tijd beschikbaar kunnen maken in hun planning om u te helpen bij het importeren en exporteren van bestanden in het NSX-T Data Center Migration Coordinator-hulpprogramma. Dit is het hulpprogramma dat de onderliggende NSX-migratie uitvoert. Tijdens stap 4 van het migratieplan moeten u en de NSX-beheerder NSX-T Data Center Migration Coordinator-bestanden met elkaar delen, zoals is beschreven in Het plan voor migratie van vRealize Automation NSX-V naar NSX-T maken en uitvoeren. Zie Migrating NSX Data Center for vSphere (NSX-V) with vRealize Automation in de productdocumentatie voor VMware NSX voor meer informatie over de NSX-T Data Center Migration Coordinator.

2. Cloudaccounts configureren

Voordat u uw NSX-V-cloudaccounts kunt migreren naar NSX-T met behulp van de assistent voor migratie van vRealize Automation NSX-V naar NSX-T, moet u een nieuw en niet-gekoppeld NSX-T-doelcloudaccount maken in vRealize Automation voor elk NSX-V-broncloudaccount.

Voeg een nieuw NSX-T-doelcloudaccount toe aan vRealize Automation voor elk NSX-V-broncloudaccount in uw vRealize Automation-projecten.

U moet één NSX-T-doelcloudaccount maken voor elk NSX-V-cloudaccount dat moet worden gemigreerd. U geeft de 1:1-toewijzing van een NSX-V-broncloudaccount aan een NSX-T-doelcloudaccount op wanneer u het migratieplan maakt. Elke 1:1-toewijzing van een cloudaccount vereist een apart migratieplan. De stap van het plan wordt beschreven in Het plan voor migratie van vRealize Automation NSX-V naar NSX-T maken en uitvoeren.
 • Het NSX-T-doelcloudaccount moet NSX-T Data Center versie 3.1.1 of hoger zijn.
 • U moet de optie Beleids-API-methode opgeven wanneer u het NSX-T-doelcloudaccount maakt. De Manager-API-methode wordt niet ondersteund door het migratieprogramma voor een NSX-T-doelcloudaccount.
 • Het NSX-T-doelcloudaccount mag niet zijn gekoppeld aan een vCenter-cloudaccount. U maakt die koppeling later in het proces.
 • Het opgegeven NSX-T-cloudaccount mag niet worden gebruikt door een vRealize Automation-implementatie.

Zie Een NSX-T-cloudaccount in vRealize Automation maken in Gebruik en beheer van vRealize Automation Cloud Assembly in de productdocumentatie voor vRealize Automation voor informatie over het maken van een NSX-T-cloudaccount.

3. Een plan voor migratie van NSX-V naar NSX-T maken

Door het hulpprogramma voor migratie van vRealize Automation NSX-V naar NSX-T te starten, begint u met het vullen van het NSX-migratieplan door de betreffende scherminstructies en prompts te volgen.

Het NSX-migratieplan begeleidt u door de volgende vereiste stappen:
 1. Configureer bron- en doelcloudaccounts.
 2. Voer een beoordeling uit om de gereedheid voor migratie te bepalen.
 3. Open de onderhoudsmodus voor de cloudaccounts.
 4. Breng configuratie- en toewijzingsbestanden over naar en van uw NSX-beheerder.
 5. Voer migratie uit om NSX-V-bronobjecten toe te wijzen aan nieuwe NSX-T-doelobjecten.
 6. Test uw systeem.
 7. Sluit de onderhoudsmodus af voor de cloudaccounts.

Zie Het plan voor migratie van vRealize Automation NSX-V naar NSX-T maken en uitvoeren.

Een overzicht van de migratie van NSX-V naar NSX-T is ook beschikbaar in het blogbericht Automating NSX-V to NSX-T Migration with vRealize Automation.