Als beheerder die vRealize Automation Code Stream instelt, kunt u na het inloggen eindpunten toevoegen, pijplijnen maken en uitvoeren en de resultaten bekijken.

vRealize Automation Code Stream maakt verbinding met eindpunten om gegevens te verkrijgen die uw pijplijnen kunnen uitvoeren. In dit gebruiksscenario kan VMware Code Stream verbinding maken met een GitLab-opslagplaats zodat uw pijplijn een Kubernetes-bestand kan downloaden.

Het opstartproces is ook beschikbaar als een begeleide installatie in de gebruikersinterface van vRealize Automation Code Stream. Klik op het pictogram Help en klik op Begeleide installatie.

Voorwaarden

 • Controleer of er een GitLab- of GitHub-opslagplaats op locatie bestaat en de code bevat die door uw pijplijn wordt gebruikt.

Procedure

 1. Voeg een Git-eindpunt toe om vRealize Automation Code Stream via de cloudproxy te verbinden met uw GitLab-opslagplaats op locatie.
  1. Klik op Eindpunten.
  2. Selecteer het Git-eindpunttype en voer een naam en beschrijving in.
  3. Voer vervolgens de resterende informatie in.
  4. Als u de verbinding met het eindpunt wilt testen, klikt u op Valideren en slaat u het eindpunt op.
 2. Klik op Pijplijnen, maak een pijplijn en voeg een taak toe die gebruikmaakt van het Git-eindpunt. U kunt desgewenst een e-mailmelding toevoegen.
  VMware Code Stream instellen door een pijplijn te maken en er taken aan toe te voegen.
 3. Sla uw pijplijn op en klik vervolgens op Inschakelen om deze uit te voeren.
  Uw pijplijn opslaan en inschakelen zodat deze wordt uitgevoerd.
 4. Wanneer de pijplijnkaart is ingeschakeld, klikt u op Uitvoeren.
 5. Klik op Uitvoeringen en kijk hoe uw pijplijn wordt uitgevoerd.
  Uw pijplijn bekijken terwijl deze wordt uitgevoerd.
 6. Als de pijplijn mislukt, corrigeert u het probleem en voert u deze opnieuw uit.
 7. Klik op Dashboards en selecteer uw pijplijndashboard, zodat u de pijplijnactiviteiten kunt controleren.

resultaten

Uw pijplijn is uitgevoerd en het ontwikkelaarsbestand is gedownload vanaf een GitLab-instantie op locatie. De pijplijntaak heeft de applicatie in een Kubernetes-cluster geïmplementeerd en u hebt alle activiteiten op het pijplijndashboard gecontroleerd.

Volgende stappen

Als u de informatie die u nodig heeft hier niet vindt, kunt u meer hulp krijgen in het product.

 • Klik op de wegwijzers en de knopinfo in de gebruikersinterface om de contextafhankelijke informatie die u nodig heeft te krijgen waar en wanneer u deze nodig heeft.
 • Open het paneel voor ondersteuning in het product en lees de onderwerpen die worden weergegeven op de pagina actieve gebruikersinterface. U kunt ook in het paneel zoeken om antwoorden op vragen te krijgen.