vRealize Automation Cloud Assembly biedt informatie over benchmarkkosten voor de volgende typen blueprintonderdelen.

Tabel 1. Typen geprijsde onderdelen
Type blueprintonderdeel Servicenaam/objecttype Type blueprintresource Opmerkingen
Cloudonafhankelijke machine Cloud.Machine Als een cloudonafhankelijke machine is geconfigureerd met vSphere, kunt u de implementatiekosten bekijken.
Schijf Cloud.Volume Als een cloudonafhankelijke schijf is gekoppeld aan een virtuele machine die is geconfigureerd met vSphere, kunt u de implementatiekosten bekijken.
vSphere vSphere-machine Cloud.vSphere.Machine Geïmplementeerd met een cloudspecifieke blueprint.
vSphere-schijf Cloud.vSphere.Disk Geïmplementeerd met een cloudspecifieke blueprint die is gekoppeld aan een virtuele machine.
VMware Managed Cloud (VMC) vSphere-machine Cloud.vSphere.Machine VMC ondersteunt alleen op tarieven gebaseerde prijskaarten (op kosten gebaseerde prijskaarten worden niet ondersteund).
vSphere-schijf Cloud.vSphere.Disk