Wanneer u VMware Cloud on AWS-cloudaccounts in uw vRealize Automation Cloud Assembly-omgeving op locatie gebruikt, moet u een netwerkverbinding maken om de communicatie tussen uw SDDC in vCenter en VMware Cloud on AWS-cloudaccounts in vRealize Automation te ondersteunen.

Om de vereiste verbinding tussen uw bestaande host-SDDC voor VMware Cloud on AWS in vCenter en een VMware Cloud on AWS-cloudaccount in vRealize Automation mogelijk te maken, moet u een netwerkverbinding tussen de twee elementen opgeven met behulp van een VPN of een soortgelijke netwerkmethode.

Procedure

 1. Configureer een VPN-verbinding via het openbare internet of AWS Direct Connect.
 2. Controleer of de vCenter Server FQDN kan worden omgezet op een privé-IP-adres in het beheernetwerk.

  Zie Set vCenter Server FQDN Resolution Address in VMware Cloud on AWS Networking and Security in de documentatie voor VMware Cloud on AWS.

 3. Configureer indien nodig extra firewallregels.

  De volgende firewallregels zijn vereist.

  Tabel 1. Vereiste firewallregels voor beheergateway
  Naam Bron Bestemming Service
  vCenter CIDR-blok van datacenter op locatie vCenter Willekeurig (alle verkeer)
  vCenter-ping Willekeurig vCenter ICMP (alle ICMP)
  NSX Manager CIDR-blok van datacenter op locatie NSX Manager Willekeurig (alle verkeer)
  Op locatie naar ESXi-ping CIDR-blok van datacenter op locatie Alleen ESXi-beheer ICMP (alle ICMP)
  Op locatie naar de externe console en inrichting van ESXi CIDR-blok van datacenter op locatie Alleen ESXi-beheer TCP 902
  Op locatie naar SDDC VM CIDR-blok van datacenter op locatie CIDR-blok van logisch netwerk van SDDC Willekeurig (alle verkeer)
  SDDC VM naar op locatie CIDR-blok van logisch netwerk van SDDC CIDR-blok van datacenter op locatie Willekeurig (alle verkeer)

  Zie VMware Cloud on AWS Networking and Security en VMware Cloud on AWS Operations Guide in de documentatie voor VMware Cloud on AWS.