Voordat u een catalogusitem implementeert, kunt u de 'prijs vooraf' als prijsraming voor uw implementatie gebruiken.

Voor een prijsschatting vooraf is de grootte van de opstartschijf per VM altijd 8 GB.

De 'prijs vooraf' van een implementatie is een dagelijkse prijsschatting, gebaseerd op de toewijzing van een resource, voor een bepaald catalogusitem voordat het wordt geïmplementeerd. Nadat een catalogusitem is geïmplementeerd, kunt u de maand-tot-datum-prijs weergeven als een samenvoeging van de 'prijs vooraf' op de tabbladen Implementatie en Infrastructuur > Projecten. Prijscalculatie vooraf wordt ondersteund voor privécloudresources zoals vSphere-machines en vSphere-schijven, Cloud Assembly-catalogusitems en cloudonafhankelijke items met vCenter geconfigureerd voor privécloud.

Opmerking: Prijscalculatie vooraf wordt niet ondersteund voor openbare cloudresources, of privécloudresources van niet-vSphere-machines of -schijven.

Voorwaarden

Als u de prijs in vRealize Automation Cloud Assembly wilt weergeven, moet u een vRealize Operations-integratie-eindpunt hebben geconfigureerd met prijscalculatie ingeschakeld en valuta vooraf ingesteld.

Procedure

  1. Selecteer in de catalogus een catalogusitem en klik op Aanvraag.
  2. Voer de gegevens voor uw aanvraag voor een catalogusitem in en klik op Berekenen.
  3. (Optioneel) Klik op Details om de prijsspecificatie in het venster Raming van dagprijs weer te geven.

Volgende stappen

Als de raming van de dagprijs acceptabel is, klikt u op Verzenden om door te gaan met de implementatieaanvraag.