vRealize Automation Cloud Assembly-prijskaarten helpen cloudbeheerders om het prijsbeleid te definiëren en toe te wijzen voor de financiële impact van uw individuele implementaties om u te helpen bij het beheren van resources.

Voordat u prijskaarten kunt maken of toewijzen, moet u prijzen in vRealize Operations configureren en inschakelen om met vRealize Automation te werken. Wanneer u vRealize Operations met vRealize Automation configureert, moet u ervoor zorgen dat beide applicaties op dezelfde tijdzone zijn ingesteld. Als u de tijdzone in vRealize Operations wilt configureren, schakelt u SSH in en meldt u zich aan bij elk vRealize Operations-knooppunt, bewerkt u het bestand $ALIVE_Base/user/conf/analytics/advanced.properties en voegt u timeZoneUseInMeteringCalculation = <time zone> toe.

Opmerking: Voor de goede werking van prijzen in omgevingen met meerdere tenants moet u een afzonderlijke vROPs-instantie hebben voor elke vRA-tenant.

Prijskaarten bepalen de tarieven voor een prijsbeleid. Het prijsbeleid kan vervolgens aan specifieke projecten worden toegewezen om een totaalprijs te definiëren. Nadat u een vRealize Operations-eindpunt hebt gemaakt, is er een vooraf gedefinieerde standaardtariefkaart beschikbaar met kosten die gelijk zijn aan de prijsconfiguratie op het tabblad Infrastructuur > Prijskaarten. U kunt prijskaarten maken die van toepassing zijn op alleen projecten of op cloudzones. Alle nieuwe prijskaarten worden standaard toegepast op projecten.
Opmerking: Als u de instelling Alle prijskaarten worden toegepast op wijzigt, worden alle bestaande prijskaarttoewijzingen verwijderd. Als het vRealize Operations-eindpunt wordt verwijderd uit Cloud Assembly, worden ook alle prijskaarten en toewijzingen verwijderd.

De prijs van een implementatie in de loop van de tijd wordt op de implementatiekaart weergegeven als de prijs van maand tot heden, die aan het begin van elke maand opnieuw wordt ingesteld op nul. De kostenspecificaties van het onderdeel zijn beschikbaar in de implementatiedetails. Als u deze informatie op het niveau van de implementatie opgeeft, informeert u de cloudbeheerder, maar helpt u ook leden meer inzicht te krijgen in de impact van hun werk op budgetten en ontwikkeling op lange termijn.

U kunt de prijsinformatie van gebruikers weergeven in Cloud Assembly en Service Broker door de knop Prijsinformatie weergeven te selecteren. Als deze optie is uitgeschakeld, wordt de prijsinformatie verborgen voor Cloud Assembly- en Service Broker-gebruikers.

Hoe wordt de prijs berekend?

De oorspronkelijke prijs die u ziet op het niveau van de implementatie voor uw berekenings- en opslagresources, zijn gebaseerd op standaardbenchmarktarieven uit de sector en worden vervolgens berekend in de loop van de tijd. Het tarief wordt op hosts toegepast en de service berekent de CPU- en geheugentarieven. De server berekent de waarden elke 24 uur opnieuw.

Nieuwe beleidsregels, toewijzingen en prijscalculatie vooraf worden vastgesteld tijdens de volgende gegevensverzamelingscyclus van vROps. De gegevensverzamelingscyclus wordt standaard elke 5 minuten uitgevoerd. Het kan 24 uur duren voordat nieuwe beleidsregels of wijzigingen in projecten en implementaties worden bijgewerkt.

U kunt de prijsserver ook op elk gewenst moment handmatig vernieuwen op de vROps-eindpuntpagina: Infrastructuur > Integraties > vROps-eindpunt > . Klik in de sectie vCenter-servers op Synchronisatie. Wanneer u de prijsserver handmatig vernieuwt met behulp van de optie Synchronisatie, wordt de prijs opnieuw berekend voor alle projecten in de organisatie. Afhankelijk van het aantal projecten dat uw organisatie heeft, kan dit proces intensief zijn en tijd in beslag nemen.

Zie Lijst met typen geprijsde onderdelen in vRealize Automation Cloud Assembly voor een lijst met ondersteunde resources.