vRealize Automation ondersteunt integratie met een externe IPAM-provider. In dit voorbeeld wordt Infoblox als externe IPAM-provider gebruikt.

U kunt een providerspecifiek IPAM-integratiepunt gebruiken om IP-adressen en gerelateerde netwerkeigenschappen voor cloudsjabloonimplementaties te verkrijgen en te beheren.

In dit voorbeeld maakt u een extern IPAM-integratiepunt om toegang tot het account van uw organisatie met een externe IPAM-provider te ondersteunen. In deze voorbeeldwerkstroom is Infoblox de IPAM-provider en bestaat het providerspecifieke integratiepakket al. Hoewel deze instructies specifiek zijn voor een Infoblox-integratie, kunnen ze als referentie worden gebruikt als u een IPAM-integratie maakt voor een andere externe IPAM-provider.

U kunt een providerspecifiek integratiepakket ophalen van de website van uw IPAM-provider, bij de VMware Solutions Exchange Marketplace of, indien beschikbaar, via het tabblad Marketplace in vRealize Automation Cloud Assembly.

Dit voorbeeld gebruikt het door VMware geleverde Infoblox-pakket Infoblox.zip, dat als volgt kan worden gedownload via de VMware Solutions Exchange Marketplace:

Voorwaarden

 • Controleer of u over cloudbeheerdersreferenties beschikt. Zie Inloggegevens die vereist zijn voor het werken met cloudaccounts in vRealize Automation.
 • Controleer of u de gebruikersrol van cloudbeheerder hebt. Zie Wat zijn de vRealize Automation-gebruikersrollen.
 • Controleer of u een account hebt met een externe IPAM-provider en of u de juiste verificatiegegevens voor uw organisatieaccount bij de IPAM-provider hebt.
 • Controleer of u toegang hebt tot een geïmplementeerd integratiepakket voor uw IPAM-provider. Het geïmplementeerde pakket wordt in eerste instantie verkregen als ZIP-download van uw IPAM-providerwebsite, of via de VMware Solutions Exchange Marketplace en vervolgens geïmplementeerd in vRealize Automation.

  Zie Download and deploy an external IPAM provider package for use in vRealize Automation voor informatie over het downloaden en implementeren van het ZIP-bestand met het providerpakket en het beschikbaar maken ervan als Provider-waarde op de pagina IPAM-integratie.

 • Controleer of u toegang hebt tot een geconfigureerde uitvoeringsomgeving voor de IPAM-provider. De uitvoeringsomgeving is doorgaans een ingesloten integratiepunt op locatie voor actiegebaseerde uitbreidbaarheid (ABX).

  Zie Een uitvoeringsomgeving voor een IPAM-integratiepunt maken in vRealize Automation voor informatie over kenmerken van de uitvoeringsomgeving.

 • Schakel de vereiste uitbreidbaarheidskenmerken in uw Infoblox-applicatie in. Zie Vereiste uitbreidbaarheidskenmerken in de Infoblox-applicatie toevoegen voor integratie met vRealize Automation.
 • Als u geen externe internettoegang hebt, kunt u een internetserverproxy configureren. Zie Hoe configureer ik een internetproxyserver voor vRealize Automation.
 • Controleer of u over de vereiste gebruikersreferenties beschikt om uw Infoblox IPAM-product te openen en te gebruiken. Open bijvoorbeeld het tabblad Beheer in de Infoblox-appliance en pas de vermeldingen voor beheerder, groepen en rollen aan. U moet lid zijn van een groep met de rechten van beheerder of supergebruiker of van een aangepaste groep met rechten voor DHCP, DNS, IPAM en rasters. Met deze instellingen krijgt u toegang tot alle functies die beschikbaar zijn in de Infoblox-invoegtoepassing, zodat u een Infoblox IPAM-integratie en -ontwerpers kunt maken om die IPAM-integratie in cloudsjablonen en implementaties te gebruiken. Raadpleeg de Infoblox-productdocumentatie voor meer informatie over gebruikersrechten.

Procedure

 1. Selecteer Infrastructuur > Verbindingen > Integraties en klik op Integratie toevoegen.
 2. Klik op IPAM.
 3. Selecteer een geconfigureerd IPAM-providerpakket in de vervolgkeuzelijst Provider, bijvoorbeeld Infoblox_hrg.

  Als de lijst leeg is, klikt u op Providerpakket importeren, navigeert u naar een bestaand ZIP-bestand met providerpakket en selecteert u het. Als u het ZIP-bestand van de provider niet hebt, kunt u het ophalen van de website van uw IPAM-provider of via het tabblad Marketplace van vRealize Automation Cloud Assembly.

  Zie Download and deploy an external IPAM provider package for use in vRealize Automation voor informatie over het implementeren van het ZIP-bestand met het providerpakket in vCenter en het beschikbaar maken ervan als Provider-waarde op de pagina Integratie.

  Voor informatie over het upgraden van een bestaande IPAM-integratie om een recentere versie van het IPAM-integratiepakket van een leverancier te gebruiken, raadpleegt u Hoe upgrade ik naar een hoger IPAM-integratiepakket in vRealize Automation?.

 4. Voer uw gebruikersnaam en wachtwoord in voor uw beheerdersaccount bij de externe IPAM-provider, samen met alle andere verplichte velden (indien aanwezig), zoals de hostnaam van uw provider.
  In dit voorbeeld haalt u de hostnaam van uw Infoblox IPAM-provider op door de volgende stappen uit te voeren:
  1. Meld u op een apart browsertabblad aan bij uw IPAM-provideraccount met uw Infoblox-verificatiegegevens als beheerder.
  2. Kopieer de URL van de hostnaam.
  3. Plak de URL van de hostnaam in het veld Hostnaam op de pagina IPAM-integratie.
 5. Selecteer in de vervolgkeuzelijst Uitvoeringsomgeving een bestaand integratiepunt op locatie voor actiegebaseerde uitbreidbaarheid, bijvoorbeeld Infoblox_abx_intg.

  De uitvoeringsomgeving ondersteunt communicatie tussen vRealize Automation en de externe IPAM-provider.

  Opmerking: Als u een Amazon Web Services- of Microsoft Azure-cloudaccount gebruikt als uitvoeringsomgeving voor de integratie, moet u ervoor zorgen dat de appliance van de IPAM-provider toegankelijk is via internet en zich niet achter een NAT of firewall bevindt en dat deze een openbaar omzetbare DNS-naam heeft. Als de IPAM-provider niet toegankelijk is, kunnen de Amazon Web Services Lambda of Microsoft Azure Functions geen verbinding maken met de appliance en mislukt de integratie. Zie Een uitvoeringsomgeving voor een IPAM-integratiepunt maken in vRealize Automation voor gerelateerde informatie.

  Het IPAM-framework ondersteunt alleen een ingesloten uitvoeringsomgeving op locatie voor actiegebaseerde uitbreidbaarheid (ABX).

  Opmerking: Voor een Infoblox IPAM-integratiepunt is een ingesloten integratiepunt op locatie voor actiegebaseerde uitbreidbaarheid (ABX) vereist.

  Het geconfigureerde cloudaccount of integratiepunt staat communicatie toe tussen vRealize Automation en de IPAM-provider, in dit voorbeeld Infoblox, via een gekoppelde clouduitbreidbaarheidsproxy. U kunt een provider selecteren die al is gemaakt, of u kunt er een maken.

  Voor informatie over hoe u een uitvoeringsomgeving kunt maken, raadpleegt u Een uitvoeringsomgeving voor een IPAM-integratiepunt maken in vRealize Automation.

 6. Klik op Valideren.
  Omdat in dit voorbeeld de integratie op locatie voor actiegebaseerde uitbreidbaarheid wordt gebruikt voor de uitvoeringsomgeving, kunt u de validatieactie bekijken.
  1. Klik op het tabblad Uitbreidbaarheid.
  2. Klik op Activiteit > Actie-uitvoeringen en selecteer ofwel Alle uitvoeringen of Integratie-uitvoeringen in het filter om aan te geven dat een eindpuntvalidatieactie is gestart en wordt uitgevoerd.
 7. Wanneer u wordt gevraagd het zelfondertekende certificaat van de IPAM-provider te vertrouwen, klikt u op Accepteren.
  Nadat u het zelfondertekende certificaat hebt geaccepteerd, kan de validatieactie verder worden voltooid.
 8. Voer een naam in voor dit IPAM-integratiepunt, zoals Infloblox_Integration, en een beschrijving, zoals Infoblox IPAM met ABX-integratie voor team-HRG.
 9. Klik op Toevoegen om het nieuwe externe IPAM-integratiepunt op te slaan.
  Er wordt een actie voor gegevensverzameling nagebootst. Gegevens voor netwerken en IP-bereiken worden verzameld bij de IPAM-provider. U kunt de gegevensverzamelingsactie als volgt bekijken:
  1. Klik op het tabblad Uitbreidbaarheid.
  2. Klik op Activiteit > Actie-uitvoeringen. Er wordt een gegevensverzamelingsactie gestart en uitgevoerd. U kunt de inhoud van de actie-uitvoering openen en bekijken.

resultaten

De providerspecifieke externe IPAM-integratie is nu beschikbaar voor gebruik met netwerken en netwerkprofielen.