U kunt Infoblox-specifieke eigenschappen gebruiken voor vRealize Automation-projecten die externe IPAM-integraties voor Infoblox bevatten.

De volgende Infoblox-eigenschappen zijn beschikbaar voor gebruik met uw Infoblox-IPAM-integraties in cloudsjabloonontwerpen en -implementaties. U kunt deze in vRealize Automation gebruiken om de toewijzing van IP-adressen tijdens de cloudsjabloonimplementatie verder te beheren. Het gebruik van deze eigenschappen is optioneel.

 • Infoblox.IPAM.createFixedAddress

  Met deze eigenschap kunt u een vaste adresrecord in Infoblox maken. Mogelijke waarden zijn True en False. Er wordt standaard een hostrecord gemaakt. De standaardwaarde is Onwaar.

 • Infoblox.IPAM.Network.dnsView

  Met deze eigenschap kunt u een DNS-weergave gebruiken bij het maken van een hostrecord in Infoblox.

 • Infoblox.IPAM.Network.enableDns

  Wanneer u een IP toewijst in Infoblox, kunt u met deze eigenschap ook een DNS-record maken. Mogelijke waarden zijn True en False. De standaardwaarde is Waar.

 • Infoblox.IPAM.Network.enableDhcp

  U kunt deze optie instellen op Waar om de DHCP-configuratie voor het hostadres in te schakelen.

 • Infoblox.IPAM.Network.dnsSuffix

  Met deze eigenschap kunt u de DHCP-optie domain van een Infoblox-netwerk overschrijven met een nieuwe. Deze mogelijkheid is handig als op het Infoblox-netwerk de DHCP-optie domain niet is ingesteld of als de DHCP-optie domain moet worden overschreven. De standaardwaarde is null (lege tekenreeks)

  Infoblox.IPAM.Network.dnsSuffix is alleen van toepassing als Infoblox.IPAM.Network.enableDns is ingesteld op True.

  U kunt een Infoblox-eigenschap opgeven met een van de volgende methoden in vRealize Automation Cloud Assembly:

  • U kunt eigenschappen in een project opgeven met behulp van de sectie Custom eigenschappen op uw Infrastructuur > Beheer > Projecten-pagina. Met deze methode worden de opgegeven eigenschappen toegepast op alle machines die zijn ingericht in het bereik van dit project.
  • U kunt eigenschappen opgeven voor elk machineonderdeel in een cloudsjabloon. Voorbeeld van cloudsjablooncode die het gebruik van de eigenschap Infoblox.IPAM.Network.dnsView illustreert, wordt hieronder weergegeven:
   formatVersion: 1
   inputs: {}
   resources:
    Cloud_vSphere_Machine_1:
     type: Cloud.vSphere.Machine
     properties:
      Infoblox.IPAM.Network.dnsView: default
      image: ubuntu
      cpuCount: 1
      totalMemoryMB: 1024
      networks:
       - network: '${resource.Cloud_Network_1.id}'
    Cloud_Network_1:
     type: Cloud.Network
     properties:
      networkType: existing
      constraints: 
       - tag: mk-ipam-demo
   
 • U kunt eigenschappen opgeven met behulp van een uitbreidbaarheidsabonnement.

  Zie Vereiste uitbreidbaarheidskenmerken in de Infoblox-applicatie toevoegen voor integratie met vRealize Automation voor gerelateerde informatie over Infoblox-uitbreidbaarheidskenmerken voor dit toepassingsvoorbeeld.

Infoblox-eigenschappen gebruiken op verschillende machine-NIC's in een cloudsjabloon

De volgende Infoblox-eigenschappen kunnen een andere waarde hebben voor elke machine-NIC in de cloudsjabloon:
 • Infoblox.IPAM.Network.enableDhcp
 • Infoblox.IPAM.Network.dnsView
 • Infoblox.IPAM.Network.enableDns
Als u bijvoorbeeld een andere Infoblox.IPAM.Network.dnsView-waarde wilt gebruiken voor elke NIC, gebruikt u voor elke NIC een Infoblox.IPAM.Network<nicIndex>.dnsView-vermelding. In het volgende voorbeeld ziet u verschillende waarden voor Infoblox.IPAM.Network.dnsView voor twee NIC's.
formatVersion: 1
inputs: {}
resources:
 Cloud_Machine_1:
  type: Cloud.Machine
  properties:
   Infoblox.IPAM.Network0.dnsView: default
   Infoblox.IPAM.Network1.dnsView: my-net
   image: ubuntu
   flavor: small
   networks:
    - network: '${resource.Cloud_Network_1.id}'
     deviceIndex: 0
    - network: '${resource.Cloud_Network_2.id}'
     deviceIndex: 1
 Cloud_Network_1:
  type: Cloud.Network
  properties:
   networkType: existing
 Cloud_Network_2:
  type: Cloud.Network
  properties:
   networkType: existing

De Infoblox-integratie maakt standaard een DNS-hostrecord in de standaard DNS-weergave in Infoblox. Als uw Infoblox-beheerder aangepaste DNS-weergaven heeft gemaakt, kunt u het standaard integratiegedrag overschrijven en een benoemde weergave opgeven met behulp van de eigenschap Infoblox.IPAM.Network.dnsView in het machineonderdeel. U kunt bijvoorbeeld de volgende eigenschap aan het Cloud_Machine_1-onderdeel toevoegen om een benoemde DNS-weergave in Infoblox op te geven.

 Cloud_Machine_1:
  type: Cloud.Machine
  properties:
   image: ubuntu
   flavor: small
   Infoblox.IPAM.Network.dnsView:<dns-view-name> 

Zie DNS Views in de Infoblox-productdocumentatie voor informatie over het configureren en gebruiken van DNS-weergaven. Zie Een cloudsjabloon definiëren en implementeren die gebruikmaakt van een bereiktoewijzing van een externe IPAM-provider in vRealize Automation voor voorbeelden in de Infoblox-integratiewerkstroom.