Met aanpassingsspecificaties kunt u instellingen voor gastbesturingssystemen tijdens het implementeren instellen voor implementaties in vSphere-gebaseerde cloudzones.

De aanpassingsspecificatie moet in vSphere bestaan, op het doel waarop u implementeert.

Bewerk de cloudsjablooncode direct. In het volgende voorbeeld wordt verwezen naar een cloud-assembly-linux-aanpassingsspecificatie voor een WordPress-host in vSphere.

resources:
 WebTier:
  type: Cloud.vSphere.Machine  
  properties:   
    name: wordpress   
    cpuCount: 2
    totalMemoryMB: 1024
    imageRef: 'Template: ubuntu-18.04'   
    customizationSpec: 'cloud-assembly-linux'   
    resourceGroupName: '/Datacenters/Datacenter/vm/deployments'

Aanpassingsspecificaties versus initialisatieopdrachten

Als u wilt dat het inrichtingsproces overeenkomt met wat u momenteel in vSphere doet, blijft het gebruik van aanpassingsspecificaties de beste benadering. Om uit te breiden naar hybride of meervoudige cloudinrichting bestaat een meer neutrale benadering erin om initialisatieopdrachten in een cloudConfig-sectie van een cloudsjabloon in te sluiten.

Zie Configuratieopdrachten in vRealize Automation Cloud Assembly-sjablonen voor meer informatie over cloudConfig-secties in cloudsjablonen.

Markering