U kunt de configuratie van Kubernetes-clusters en -naamruimten, zowel generieke als op Pacific gebaseerde, die de basis vormen van Kubernetes-implementaties in vRealize Automation Cloud Assembly toevoegen, bekijken en beheren.

U kunt Kubernetes-clusters en -naamruimten weergeven, toevoegen en beheren waarvoor u toegangsrechten hebt op de pagina Infrastructuur > Resources > Kubernetes. Deze pagina vereenvoudigt het beheer van geïmplementeerde clusters en naamruimten.

 • Cluster: een cluster is een groep Kubernetes-knooppunten die worden verdeeld over een of meer fysieke machines. Op deze pagina worden ingerichte en niet-geïmplementeerde clusters weergegeven die zijn geconfigureerd voor gebruik op uw vRealize Automation Cloud Assembly-instantie. U kunt op een cluster klikken om informatie over de huidige status weer te geven. Wanneer u een cluster implementeert, bevat dit een link naar een Kubconfig-bestand dat alleen toegankelijk is voor cloudbeheerders. Dit bestand verleent volledige beheerdersrechten voor het cluster, inclusief een lijst met naamruimten.

  Supervisorclusters zijn uniek voor vSphere-instanties en gebruiken ESXI als worker nodes in plaats van Linux.

 • Naamruimten: naamruimten zijn virtuele clusters die beheerders de mogelijkheid bieden om clusterresources te scheiden. Ze vereenvoudigen het beheer van resources in grote groepen gebruikers en organisaties. Een cloudbeheerder kan, in de vorm van op rollen gebaseerde toegangscontrole, gebruikers in staat stellen om naamruimten toe te voegen aan een project wanneer ze een implementatie aanvragen en deze naamruimten later beheren vanaf de pagina Kubernetes-clusters. Wanneer u een naamruimte implementeert, bevat deze een link naar een kubeconfig-bestand waarmee geldige gebruikers, zoals ontwikkelaars, bepaalde aspecten van die naamruimte kunnen bekijken en beheren.

  Naamruimten voor supervisors bestaan alleen in vSphere-instanties en bieden Kubernetes-achtige toegang tot vSphere-objecten.

Als u een nieuw of bestaand cluster configureert, moet u selecteren of u verbinding wilt maken met een hoofd-IP-adres of een hoofdhostnaam.

Werken met generieke Kubernetes-clusters in vRealize Automation Cloud Assembly

U kunt nieuwe, bestaande of externe clusters toevoegen aan vRealize Automation Cloud Assembly met behulp van de opties op deze pagina.

 1. Selecteer Infrastructuur > Resources > Kubernetes en bevestig dat het tabblad Clusters actief is.

  Als er momenteel clusters zijn geconfigureerd voor uw vRealize Automation Cloud Assembly-instantie, worden deze op deze pagina weergegeven.

 2. Als u een nieuw of bestaand cluster toevoegt of een cluster implementeert, selecteert u de juiste optie volgens de volgende tabel.
  Optie Beschrijving Details
  Implementeren Nieuwe clusters aan vRealize Automation Cloud Assembly toevoegen U moet het PKS-cloudaccount opgeven waarop dit cluster wordt geïmplementeerd, evenals het gewenste plan en het aantal knooppunten.
  Bestaande toevoegen Configureer een bestaand cluster om met uw project te werken. U moet het PKS-cloudaccount opgeven, het cluster dat moet worden gebruikt en het geschikte project voor de doelontwikkelaar. U moet ook het bereik voor delen opgeven. Als u globaal wilt delen, moet u uw Kubernetes-zones en -naamruimten op de juiste manier configureren.
  Externe toevoegen Voeg een Vanilla Kubernetes-cluster, dat mogelijk niet aan PKS is gekoppeld, toe aan vRealize Automation Cloud Assembly. U moet een project aanwijzen waaraan het cluster is gekoppeld, het IP-adres voor het gewenste cluster invoeren en een cloudproxy en certificaatinformatie selecteren die nodig zijn om verbinding te maken met dit cluster.
 3. Klik op Toevoegen om het cluster beschikbaar te stellen in vRealize Automation Cloud Assembly.

Werken met Kubernetes-naamruimten in vRealize Automation Cloud Assembly

Als u een cloudbeheerder bent, helpen naamruimten u bij het groeperen en beheren van Kubernetes-clusterresources. Als u een gebruiker bent, zijn naamruimten het gebied in Kubernetes-clusters voor uw implementaties. Beheerders en gebruikers hebben toegang tot naamruimten via het tabblad Naamruimten op de pagina Infrastructuur > Resources > Kubernetes.

Er zijn verschillende manieren om Kubernetes-naamruimten toe te voegen aan resources in vRealize Automation Cloud Assembly. De volgende procedure beschrijft een typische methode.
 1. Selecteer Infrastructuur > Resources > Kubernetes en klik op het tabblad Naamruimten.
 2. Klik op Nieuwe naamruimte om een nieuwe naamruimte toe te voegen. Klik op Naamruimte toevoegen om een bestaande naamruimte toe te voegen.
 3. Voer een naam en beschrijving in voor de naamruimte.

  Op dit moment hebt u een naamruimte toegevoegd voor gebruik met Kubernetes-resources, maar deze is niet gekoppeld aan iets in het bijzonder.

 4. Geef het cluster op dat u wilt koppelen aan deze naamruimte.
 5. Klik op Maken om de naamruimte toe te voegen aan vRealize Automation Cloud Assembly.

Werken met supervisorclusters en -naamruimten

U kunt de configuratie van de supervisorclusters en -naamruimten bekijken en wijzigen op de pagina Kubernetes in vRealize Automation Cloud Assembly.

 1. Selecteer Infrastructuur > Resources > Kubernetes in vRealize Automation Cloud Assembly.
 2. Selecteer Supervisorcluster toevoegen.
 3. Geef de accountdetails op voor het vSphere-doelcloudaccount.
 4. Klik op het zoekpictogram in het tekstvak Supervisorcluster om alle supervisorclusters weer te geven of om naar een cluster te zoeken op naam.
 5. Selecteer het gewenste cluster en klik op Toevoegen.
 6. Selecteer het tabblad Supervisornaamruimten en klik op de knop Nieuwe supervisornaamruimte om een nieuwe naamruimte toe te voegen.
 7. Selecteer het tabblad Supervisornaamruimten en klik op de knop Nieuwe supervisornaamruimte om een nieuwe naamruimte toe te voegen.
  1. Als u een nieuwe naamruimte maakt, voegt u een naam en beschrijving toe.
  2. Selecteer het juiste cloudaccount dat u aan de naamruimte wilt koppelen.
  3. Selecteer het supervisorcluster om aan deze naamruimte te koppelen.
  4. Selecteer het project dat u aan de naamruimte wilt koppelen.
  5. Klik op Maken.
 8. Controleer de relevante details voor de nieuwe naamruimte.
  Gebruikers en groepen die momenteel toegang hebben tot de naamruimte in vSphere, worden weergegeven op het tabblad Gebruikers. Als nieuwe gebruikers of groepen worden toegevoegd aan het project, klikt u op de knop Gebruikers bijwerken op dit tabblad om de lijst bij te werken. De lijst wordt niet automatisch bijgewerkt, dus u moet de knop gebruiken om deze bij te werken.
  Opmerking: Synchronisatie van gebruikers is alleen zinvol als vRealize Automation Cloud Assembly en vCenter zijn geconfigureerd met een algemene Active Directory/LDAP-service.

Nadat u een naamruimte hebt geconfigureerd, wordt de naamruimte weergegeven op de pagina Infrastructuur > Resources > Kubernetes in vRealize Automation Cloud Assembly. Gebruikers kunnen op de adreslink klikken op het tabblad Samenvatting om de vSphere Kubernetes CLI-tools te openen en de naamruimte te beheren. Gebruikers moeten een cloudbeheerder of een lid van de naamruimte voor het aangewezen project zijn om toegang te krijgen tot een link naar de naamruimtegegevens van de supervisor. Gebruikers kunnen ook een aangepaste Kubectl downloaden om de naamruimte van de supervisor te gebruiken. Gebruikers kunnen zich aanmelden bij de naamruimte van de supervisor en deze als elke andere naamruimte gebruiken, en vervolgens cloudsjablonen maken en applicaties implementeren.