In deze basisvoorbeelden worden vSphere-resources in vRealize Automation Cloud Assembly-cloudsjablonen gedefinieerd.

Resource Voorbeeld van cloudsjabloon

Virtuele vSphere-machine met CPU, geheugen en besturingssysteem

resources:
 demo-machine:
  type: Cloud.vSphere.Machine
  properties:
   name: demo-machine
   cpuCount: 1
   totalMemoryMB: 1024
   image: ubuntu

vSphere-machine met een gegevensopslagresource

resources:
 demo-vsphere-disk-001:
  type: Cloud.vSphere.Disk
  properties:
    name: DISK_001
    type: 'HDD'
    capacityGb: 10
    dataStore: 'datastore-01'
    provisioningType: thick

vSphere-machine met gekoppelde schijf

resources:
 demo-vsphere-disk-001:
  type: Cloud.vSphere.Disk
  properties:
   name: DISK_001
   type: HDD
   capacityGb: 10
   dataStore: 'datastore-01'
   provisioningType: thin
 demo-machine:
  type: Cloud.vSphere.Machine
  properties:
   name: demo-machine
   cpuCount: 2
   totalMemoryMB: 2048
   imageRef: >-
    https://bintray.com/vmware/photon/download_file?file_path=2.0%2FRC%2Fova%2Fphoton-custom-hw11-2.0-31bb961.ova
   attachedDisks:
    - source: '${demo-vsphere-disk-001.id}'

vSphere-machine op basis van een image van een momentopname Voeg een slash en de naam van de momentopname toe. De image van de momentopname kan een gekoppelde kloon zijn.

resources:
 demo-machine:
  type: Cloud.vSphere.Machine
  properties:
   imageRef: 'demo-machine/snapshot-01'
   cpuCount: 1
   totalMemoryMB: 1024

vSphere-machine in een specifieke map in vCenter

resources:
 demo-machine:
  type: Cloud.vSphere.Machine
  properties:
   name: demo-machine
   cpuCount: 2
   totalMemoryMB: 1024
   imageRef: ubuntu
   resourceGroupName: 'myFolder'

vSphere-machine met meerdere NIC's

resources:
 demo-machine:
  type: Cloud.Machine
  properties:
   image: ubuntu
   flavor: small
   networks:
    - network: '${network-01.name}'
     deviceIndex: 0
    - network: '${network-02.name}'
     deviceIndex: 1
 network-01:
  type: Cloud.vSphere.Network
  properties:
   name: network-01
 network-02:
  type: Cloud.vSphere.Network
  properties:
   name: network-02

vSphere-machine met een gekoppelde tag in vCenter

resources:
 demo-machine:
  type: Cloud.Machine
  properties:
   flavor: small
   image: ubuntu
   tags:
    - key: env
     value: demo

vSphere-machine met een aanpassingsspecificatie

resources:
 demo-machine:
   type: Cloud.vSphere.Machine
   properties:
    name: demo-machine
    image: ubuntu
    flavor: small
    customizationSpec: Linux

vSphere-machine met een vSphere-netwerkresource en statisch IP-adres

resources:
 demo-network:
  type: Cloud.vSphere.Network
  properties:
   name: demo-network
 demo-machine:
  type: Cloud.vSphere.Machine
  properties:
   image: ubuntu
   flavor: small
   networks:
    - network: demo-network
     assignment: static

vSphere-machine met externe toegang

inputs:
 username:
  type: string
  title: Username
  description: Username
  default: testUser
 password:
  type: string
  title: Password
  default: VMware@123
  encrypted: true
  description: Password for the given username
resources:
 demo-machine:
  type: Cloud.vSphere.Machine
  properties:
   flavor: small
   imageRef: >-
    https://cloud-images.ubuntu.com/releases/16.04/release-20170307/ubuntu-16.04-server-cloudimg-amd64.ova
   cloudConfig: |
    ssh_pwauth: yes
    chpasswd:
     list: |
      ${input.username}:${input.password}
     expire: false
    users:
     - default
     - name: ${input.username}
      lock_passwd: false
      sudo: ['ALL=(ALL) NOPASSWD:ALL']
      groups: [wheel, sudo, admin]
      shell: '/bin/bash'
    runcmd:
     - echo "Defaults:${input.username} !requiretty" >> /etc/sudoers.d/${input.username}