vRealize Automation Cloud Assembly bevat vooraf gedefinieerde gebeurtenisonderwerpen.

Gebeurtenisonderwerpen

Gebeurtenisonderwerpen zijn categorieën die soortgelijke gebeurtenissen groeperen. Wanneer gebeurtenisonderwerpen aan een abonnement zijn toegewezen, bepalen deze welke gebeurtenis het abonnement activeert. De volgende gebeurtenisonderwerpen worden standaard met vRealize Automation Cloud Assembly geleverd. Alle onderwerpen kunnen worden gebruikt om aangepaste eigenschappen of codes van de resource toe te voegen of bij te werken. Als een vRealize Orchestrator-werkstroom of uitbreidbaarheidsactie mislukt, mislukt ook de overeenkomende taak.

Tabel 1. Gebeurtenisonderwerpen voor Cloud Assembly
Gebeurtenisonderwerp Blokkeerbaar Beschrijving
Cloud template configuration Nee Uitgegeven wanneer een cloudsjabloonconfiguratiegebeurtenis, zoals het maken of verwijderen van een cloudsjabloon, plaatsvindt. Dit gebeurtenisonderwerp kan nuttig zijn voor het melden van dergelijke gebeurtenissen aan externe systemen.
Cloud template version configuration Nee Uitgegeven wanneer een nieuwe versiegebeurtenis voor een cloudsjabloon plaatsvindt, zoals het maken, vrijgeven, opheffen van de vrijgave of herstellen van een versie. Dit gebeurtenisonderwerp kan nuttig zijn voor integraties met versiecontrolesystemen van derden.
Compute allocation Ja Uitgegeven vóór de toewijzing van resourcenames en hostselections. Beide eigenschappen kunnen tijdens deze fase worden gewijzigd.
Compute post provision Ja Uitgegeven nadat een resource is ingericht.
Compute post removal Ja Uitgegeven nadat een computerbron is verwijderd.
Compute provision Ja Uitgegeven voordat de resource wordt ingericht op de hypervisorlaag.
Opmerking: U kunt het toegewezen IP-adres wijzigen.
Compute removal Ja Uitgegeven voordat de resource wordt verwijderd.
Compute reservation Ja Uitgegeven op het moment van de reservering.
Opmerking: U kunt de volgorde van plaatsingen wijzigen.
Deployment action completed Ja Uitgegeven na het voltooien van een implementatieactie.
Deployment action requested Ja Uitgegeven voordat een implementatieactie is voltooid.
Deployment completed Ja Uitgegeven na de implementatie van een cloudsjabloon- of catalogusaanvraag.
Deployment onboarded Nee Uitgegeven wanneer het onboarden van een nieuwe implementatie is voltooid.
Deployment requested Ja Uitgegeven vóór de implementatie van een cloudsjabloon- of catalogusaanvraag.
Deployment resource action completed Ja Uitgegeven na de implementatie van een resourceactie.
Deployment resource action requested Ja Uitgegeven vóór de implementatie van een resourceactie.
Deployment resource completed Ja Uitgegeven na de inrichting van een implementatieresource.
Deployment resource requested Ja Uitgegeven vóór de inrichting van een implementatieresource.
Disk allocation Ja Uitgegeven vóór de voorafgaande toewijzing van schijfresources.
Disk attach Ja Uitgegeven voordat een schijf aan een machine is gekoppeld. Disk attach is een gebeurtenis voor lezen en schrijven. Schijfeigenschappen die worden ondersteund voor write-back zijn:
  • diskFullPaths
  • diskDatastoreNames
  • diskParentDirs

De drie vSphere-specifieke schijfeigenschappen zijn allemaal vereist voor updates. Alle andere eigenschappen zijn alleen-lezen.

Opmerking: Write-back is optioneel voor vSphere-eersteklasschijven.
Disk detach Ja Uitgegeven nadat een schijf van een machine is ontkoppeld. Disk detach is een alleen-lezen-gebeurtenis.
Disk post removal Ja Uitgegeven nadat een schijfresource is verwijderd.
Disk post resize Ja Uitgegeven nadat de grootte van de schijfresource is gewijzigd.
EventLog Ja Uitgegeven voor logboekregistratie van gerelateerde gebeurtenissen.
Kubernetes cluster allocation Ja Uitgegeven vóór de toewijzing vooraf van resources voor een Kubernetes-cluster.
Kubernetes cluster post provision Ja Uitgegeven nadat een Kubernetes-cluster is ingericht.
Kubernetes cluster post removal Ja Uitgegeven nadat een Kubernetes-cluster is verwijderd.
Kubernetes cluster provision Ja Uitgegeven voordat een Kubernetes-cluster is ingericht.
Kubernetes cluster removal Ja Uitgegeven voordat het proces voor het verwijderen van een Kubernetes-cluster is gestart.
Load balancer post provision Ja Uitgegeven na het inrichten van een load balancer.
Load balancer post removal Ja Uitgegeven na het verwijderen van een load balancer.
Load balancer provision Ja Uitgegeven vóór het inrichten van een load balancer.
Load balancer removal Ja Uitgegeven vóór het verwijderen van een load balancer.
Network Configure Ja Uitgegeven wanneer het netwerk wordt geconfigureerd tijdens de berekeningstoewijzing.
Opmerking: Het onderwerp Netwerk configureren ondersteunt meerdere IP-adressen/NIC's.
Network post provisioning Ja Uitgegeven nadat een netwerkresource is ingericht.
Network post removal Ja Uitgegeven nadat een netwerkresource is verwijderd.
Network provisioning Ja Uitgegeven voordat een netwerkresource is ingericht.
Network removal Ja Uitgegeven voordat een netwerkresource is verwijderd.
Security group post provisioning Ja Uitgegeven nadat een beveiligingsgroep is ingericht.
Security group post removal Ja Uitgegeven nadat een beveiligingsgroep is verwijderd.
Security group provisioning Ja Uitgegeven voordat een beveiligingsgroep is ingericht.
Security group removal Ja Uitgegeven voordat een beveiligingsgroep is verwijderd.
Project Lifecycle Nee Gebeurtenissen die worden uitgegeven wanneer een project wordt gemaakt, bijgewerkt of verwijderd.

Gebeurtenisparameters

Nadat u een gebeurtenisonderwerp hebt toegevoegd, kunt u de parameters van dat gebeurtenisonderwerp weergeven. Deze gebeurtenisparameters bepalen de structuur van de lading van de gebeurtenis of inputProperties. Bepaalde gebeurtenisparameters kunnen niet worden gewijzigd en worden als alleen-lezen gemarkeerd. U kunt deze alleen-lezen-parameters identificeren door op het informatiepictogram rechts naast de parameter te klikken.