U gebruikt een onboardingplan voor de workload om machines te identificeren waarvoor gegevens zijn verzameld van een cloudaccounttype in een doelgebied of datacenter, maar die nog niet door een vRealize Automation Cloud Assembly-project worden beheerd.

Wanneer u een cloudaccount toevoegt dat machines bevat die buiten vRealize Automation Cloud Assembly zijn geïmplementeerd, worden de machines niet door Cloud Assembly beheerd totdat u ze onboardt. Gebruik een onboardingplan om onbeheerde machines onder beheer van vRealize Automation Cloud Assembly te brengen. U maakt een plan, vult het met machines en voert vervolgens het plan uit om de machines te importeren. Met behulp van het onboardingplan kunt u een cloudsjabloon maken en ook een of meer implementaties maken.

U kunt een of meer onbeheerde machines op één plan onboarden. U kunt machines handmatig of met behulp van een filterregel selecteren. Filterregels selecteren machines voor onboarding op basis van criteria zoals machinenaam, status, IP-adres en tags.

  • U kunt maximaal 3.500 onbeheerde machines in één onboarding-plan per uur onboarden.
  • U kunt maximaal 17.000 onbeheerde machines gelijktijdig in meerdere onboarding-plannen per uur onboarden.

Machines die beschikbaar zijn voor onboarding van de workload worden weergegeven op de pagina Resources > Machines, voor een specifiek cloudaccounttype en een regio en worden als Discovered gelabeld in de kolom Afkomst. Alleen machines waarvan gegevens zijn verzameld, worden weergegeven. Nadat u de machines hebt geonboard, worden deze als Deployed in de kolom Afkomst weergegeven.

De persoon die het onboardingplan voor workloads uitvoert, wordt automatisch als eigenaar van de machine toegewezen.

Voorbeelden van onboarding

Zie Voorbeeld: geselecteerde machines als één implementatie in vRealize Automation Cloud Assembly onboarden en Voorbeeld: op basis van regels gefilterde machines als afzonderlijke implementaties in vRealize Automation Cloud Assembly onboarden voor voorbeelden van onboardingtechnieken.

Abonnementen op onboardinggebeurtenissen

Er wordt een Deployment Onboarded-gebeurtenis gemaakt wanneer u het plan uitvoert. Via de opties op het tabblad Uitbreidbaarheid kunt u zich op deze implementatiegebeurtenissen abonneren en er vervolgens acties op uitvoeren.