Nadat u cloudsjablonen hebt geïmplementeerd, kunt u acties uitvoeren in vRealize Automation Cloud Assembly om de resources te beheren. Welke acties beschikbaar zijn, is afhankelijk van het resourcetype en van het feit of de acties worden ondersteund op een bepaald cloudaccount of integratieplatform.

De beschikbare acties zijn ook afhankelijk van de rechten die uw beheerder u heeft verleend om acties uit te voeren.

Als beheerder of projectbeheerder kunt u het beleid voor Dag 2-acties instellen in vRealize Automation Service Broker. Zie Hoe geef ik consumenten rechten op Service Broker-actiebeleid voor dag 2?

U kunt ook acties zien die niet zijn opgenomen in de lijst. Dit zijn waarschijnlijk custom acties die uw beheerder heeft toegevoegd. Bijvoorbeeld: een vMotion-actie.

Tabel 1. Lijst met mogelijke acties
Actie Van toepassing op deze resourcetypen Voor deze cloudaccounts of integraties Beschrijving
Schijf toevoegen Machines
 • Amazon Web Service
 • Google Cloud Platform
 • Microsoft Azure
 • VMware vSphere
Voeg extra schijven toe aan bestaande virtuele machines.
Lease wijzigen Implementaties
 • Amazon Web Service
 • Microsoft Azure
 • VMware vSphere

Controleer de vervaldatum en -tijd van de lease.

Wanneer een lease verloopt, wordt de implementatie vernietigd en worden de resources teruggewonnen.

Leasebeleidsregels worden ingesteld in vRealize Automation Service Broker.

Beveiligingsgroepen wijzigen Machines
 • VMware vSphere
U kunt beveiligingsgroepen koppelen aan en loskoppelen van machinenetwerken in een implementatie. De wijzigingsactie is van toepassing op bestaande en beveiligingsgroepen op aanvraag voor NSX-V en NSX-T. Deze actie is alleen beschikbaar voor enkele computers en niet voor machineclusters

Als u een beveiligingsgroep wilt koppelen aan het machinenetwerk moet de beveiligingsgroep aanwezig zijn in de implementatie.

Als u een beveiligingsgroep loskoppelt van alle netwerken van alle computers in een implementatie wordt de beveiligingsgroep niet uit de implementatie verwijderd.

Deze wijzigingen hebben geen invloed op beveiligingsgroepen die zijn toegepast als onderdeel van de netwerkprofielen.

Deze actie wijzigt de configuratie van de beveiligingsgroep van de machine zonder de machine opnieuw te maken. Dit is een niet-destructieve wijziging.

Beveiligingsgroepen op een machine wijzigen

 • Als u de configuratie van de beveiligingsgroep van de machine wilt wijzigen, selecteert u de machine in het deelvenster topologie en klikt u vervolgens op het menu Actie in het rechterdeelvenster en selecteert u Beveiligingsgroepen wijzigen. U kunt nu de associatie van de beveiligingsgroepen met de machinenetwerken toevoegen of verwijderen.
Verbinding maken met externe console Machines
 • VMware vSphere
Open een externe sessie op de geselecteerde machine.

Bekijk de volgende vereisten voor een geslaagde verbinding.

 • Controleer als implementatiegebruiker of de ingerichte machine is ingeschakeld.
Momentopname maken Machines
 • Google Cloud Platform
 • VMware vSphere
Een momentopname maken van de virtuele machine.

Als u toestemming hebt voor slechts twee momentopnamen in vSphere en die allebei al hebt gemaakt, moet u eerst een momentopname verwijderen voordat deze opdracht weer beschikbaar is.

Verwijderen

Implementaties

 • Amazon Web Service
 • Google Cloud Platform
 • Microsoft Azure
 • VMware vSphere
Een implementatie vernietigen.

Alle resources worden verwijderd en vervolgens opnieuw geclaimd.

Als een verwijdering mislukt, kunt u de verwijderactie een tweede keer uitvoeren op een implementatie. Tijdens de tweede poging kunt u Ignore Delete Failures selecteren. Als u deze optie selecteert, wordt de implementatie verwijderd, maar worden de resources mogelijk niet teruggewonnen. U moet de systemen controleren waarop de implementatie is ingericht om ervoor te zorgen dat alle resources worden verwijderd. Als dit niet het geval is, moet u de overige resources op deze systemen handmatig verwijderen.

NSX-gateway
 • NSX
Verwijder de regels voor NAT-port mapping van een NSX-T- of NSX-V-gateway.
Machines en load balancers
 • Amazon Web Service
 • Microsoft Azure
 • VMware vSphere
 • VMware NSX
Verwijder een machine of load balancer uit een implementatie. Deze actie kan ertoe leiden dat de implementatie onbruikbaar wordt.
Beveiligingsgroepen
 • NSX-T
 • NSX-V
Als de beveiligingsgroep niet is gekoppeld aan een machine in de implementatie, verwijdert het proces de beveiligingsgroep uit de implementatie.
 • Als de beveiligingsgroep op aanvraag is, wordt deze op het eindpunt vernietigd.
 • Als de beveiligingsgroep wordt gedeeld, mislukt de actie.
Momentopname verwijderen Machines
 • VMware vSphere
 • Google Cloud Platform
Een momentopname van de virtuele machine verwijderen.
Tags bewerken Implementaties
 • Amazon Web Service
 • Microsoft Azure
 • VMware vSphere
Voeg resourcetags toe die worden toegepast op individuele implementatieresources of wijzig deze.
Terraform-status ophalen Terraform-configuratie
 • Amazon Web Service
 • Google Cloud Platform
 • Microsoft Azure
 • VMware vSphere
Toon het Terraform-statusbestand.

Als u wijzigingen wilt weergeven die zijn aangebracht op de Terraform-machines op de cloudplatformen waarop ze zijn geïmplementeerd en de implementatie wilt bijwerken, voert u eerst de actie Terraform-status vernieuwen uit en voert u dan de actie Terraform-status ophalen uit.

Wanneer het bestand in een dialoogvenster wordt weergegeven. Het bestand is ongeveer 1 uur beschikbaar voordat u een nieuwe actie voor vernieuwen moet uitvoeren. U kunt het kopiëren als u het later nodig hebt.

U kunt het bestand ook bekijken op het tabblad implementatiegeschiedenis. Selecteer de gebeurtenis Terraform-status ophalen op het tabblad Gebeurtenissen en klik vervolgens op Aanvraagdetails. Als het bestand niet is verlopen, klikt u op Inhoud weergeven. Als het bestand is verlopen, voert u opnieuw Vernieuwen en Acties ophalen uit.

Voorbeeld van de Aanvraagdetails waar u het Terraform-statusbestand kunt bekijken.

U kunt andere dag 2-acties uitvoeren op de Terraform-resources die zijn ingesloten in de configuratie. De beschikbare acties zijn afhankelijk van het resourcetype, het cloudplatform waarop ze worden geïmplementeerd en of u bevoegd bent om de acties uit te voeren op basis van een beleid voor dag 2.

Uitschakelen

Implementaties

 • Amazon Web Service
 • Microsoft Azure
 • VMware vSphere
De implementatie uitschakelen tijdens het afsluiten van de gastbesturingssystemen.

Machines

 • Amazon Web Service
 • Google Cloud Platform
 • Microsoft Azure
 • VMware vSphere
De machine uitschakelen tijdens het afsluiten van de gastbesturingssystemen.
Inschakelen

Implementaties

 • Amazon Web Service
 • Microsoft Azure
 • VMware vSphere
De implementatie inschakelen. Als de resources zijn onderbroken, wordt de normale werking hervat vanaf het punt waarop de resources zijn onderbroken.

Machines

 • Amazon Web Service
 • Google Cloud Platform
 • Microsoft Azure
 • VMware vSphere
De machine inschakelen. Als de machine is onderbroken, wordt de normale werking hervat vanaf het punt waarop de machine is onderbroken.
Opnieuw opstarten Machines
 • Amazon Web Service
 • VMware vSphere

Het gastbesturingssysteem van een virtuele machine opnieuw opstarten.

Voor een vSphere-machine moet VMware Tools op de machine zijn geïnstalleerd als u deze actie wilt gebruiken.

Opnieuw configureren Load balancers
 • Amazon Web Service
 • Microsoft Azure
 • VMware NSX
Wijzig de grootte van de load balancer en het logboekregistratieniveau.

U kunt ook routes toevoegen of verwijderen en de instellingen voor het protocol, de poort, de statusconfiguratie en de ledenpool wijzigen.

Port mapping NSX-gateway
 • NSX-T
 • NSX-V
De regels voor NAT-port mapping van een NSX-T- of NSX-V-gateway toevoegen, bewerken of verwijderen.
Terraform-status vernieuwen Terraform-configuratie
 • Amazon Web Service
 • Google Cloud Platform
 • Microsoft Azure
 • VMware vSphere
Haal de laatste iteratie van het Terraform-statusbestand op.

Als u wijzigingen wilt ophalen die zijn aangebracht op de Terraform-machines op de cloudplatforms waarop deze zijn geïmplementeerd en de implementatie wilt bijwerken, voert u eerst de actie Terraform-status vernieuwen uit.

Als u het bestand wilt weergeven, voert u de actie Terraform-status ophalen uit voor de configuratie.

Gebruik het tabblad implementatiegeschiedenis om het vernieuwingsproces te controleren.

Schijf verwijderen Machines
 • Amazon Web Service
 • Google Cloud Platform
 • Microsoft Azure
 • VMware vSphere
Verwijder schijven van bestaande virtuele machines.
Opnieuw instellen Machines
 • Amazon Web Service
 • Google Cloud Platform
 • VMware vSphere

Het opnieuw opstarten van de virtuele machine afdwingen zonder het gastbesturingssysteem af te sluiten.

Grootte wijzigen Machines
 • Amazon Web Service
 • Microsoft Azure
 • Google Cloud Platform
 • VMware vSphere

De CPU en het geheugen van een virtuele machine vergroten of verkleinen.

Grootte van opstartschijf wijzigen Machines
 • Amazon Web Service
 • Google Cloud Platform
 • Microsoft Azure
 • VMware vSphere
Vergroot of verklein de grootte van het medium voor de opstartschijf.
Grootte van schijf wijzigen Opslagschijf
 • Amazon Web Service
 • Google Cloud Platform

De capaciteit van een opslagschijf vergroten.

Opnieuw opstarten Machines
 • Microsoft Azure
Een actieve machine afsluiten en opnieuw opstarten.
Terugzetten naar momentopname Machines
 • Google Cloud Platform
 • VMware vSphere
Een vorige momentopname van de machine terugzetten.

U kunt deze actie alleen gebruiken als u een bestaande momentopname hebt.

Puppet-taak uitvoeren Beheerde resources
 • Puppet Enterprise
Voer de geselecteerde taak uit op machines in uw implementatie.

De taken zijn gedefinieerd in uw Puppet-instantie. U moet de taak kunnen identificeren en de invoerparameters opgeven.

Afsluiten Machines
 • VMware vSphere
Het gastbesturingssysteem afsluiten en de machine uitschakelen. U kunt deze actie alleen gebruiken als VMware Tools op de machine is geïnstalleerd.
Opheffen Machines
 • Microsoft Azure
 • VMware vSphere
Pauzeer de machine zodat deze niet kan worden gebruikt en deze geen andere systeemresources verbruikt dan de opslag die de machine gebruikt.
Bijwerken Implementaties
 • Amazon Web Service
 • Microsoft Azure
 • VMware vSphere
De implementatie wijzigen op basis van de invoerparameters.

Zie Een geïmplementeerde machine naar een ander netwerk verplaatsen voor een voorbeeld.

Tags bijwerken Machines en schijven
 • Amazon Web Service
 • Microsoft Azure
 • VMware vSphere
Voeg een tag toe of wijzig of verwijder een tag die op een individuele resource wordt toegepast.