Als cloudbeheerder kunt u een Microsoft Azure-cloudaccount maken voor accountregio's waarop uw team vRealize Automation-cloudsjablonen gaat implementeren.

Zie End-to-end WordPress-toepassingsvoorbeeld om een voorbeeld te zien van hoe een Microsoft Azure-cloudaccount werkt in vRealize Automation.

Voorwaarden

Procedure

 1. Selecteer Infrastructuur > Verbindingen > Cloudaccounts en klik op Cloudaccount toevoegen.
 2. Selecteer het Microsoft Azure-accounttype en voer de inloggegevens en andere waarden in.
 3. Klik op Valideren.
  De accountregio's die aan het account zijn gekoppeld worden verzameld.
 4. Selecteer de regio’s waarin u deze resource wilt inrichten.
 5. Klik op Een cloudzone maken voor de geselecteerde regio's om efficiënt te werken.
 6. Als u tags moet toevoegen om een tagstrategie te ondersteunen, voert u mogelijkheidstags in. Zie Tags gebruiken om vRealize Automation Cloud Assembly-resources en -implementaties te beheren en Een tagstrategie maken.

  videosymboolVoor meer informatie over hoe capaciteitstags en beperkingstags helpen bij het beheren van implementatieplaatsingen raadpleegt u de Beperkingstags en plaatsing-videotutorial.

 7. Klik op Opslaan.

resultaten

Het account wordt toegevoegd aan vRealize Automation en de geselecteerde regio's zijn beschikbaar voor de opgegeven cloudzone.

Volgende stappen

Maak infrastructuurresources voor dit cloudaccount.