Wanneer u cloudsjablonen ontwerpt, geven vRealize Automation-invoerparameters gebruikers voor dag 2 toestemming om selecties opnieuw in te voeren vanuit de eerste implementatieaanvraag.

Voorzichtig:

Sommige eigenschapswijzigingen kunnen ervoor zorgen dat een resource opnieuw wordt gemaakt. Als u bijvoorbeeld de connection_string.name wijzigt onder een Cloud.Service.Azure.App.Service wordt de bestaande resource verwijderd en wordt er een nieuwe gemaakt.

Wanneer u invoer ontwerpt om wijzigingen voor dag 2 te ondersteunen, moet u beslissen of u invoer wilt toestaan die resources verwijdert en opnieuw maakt. Als u wilt weten welke eigenschappen een resource opnieuw maken, raadpleegt u vRealize Automation Resource Type Schema on VMware {code}.

Zie Hoe gebruikersinvoer een cloudsjabloon kan aanpassen in vRealize Automation voor informatie over het maken van invoer.

Zie de volgende sectie voor een specifiek voorbeeld voor 2 dagen.