vRealize Automation Cloud Assembly ondersteunt integratie met Puppet Enterprise-configuratiebeheer.

Wanneer u Puppet Enterprise als extern systeem aan Cloud Assembly toevoegt, is dit standaard beschikbaar voor alle projecten. U kunt het beperken tot specifieke projecten.

Om een Puppet Enterprise-integratie toe te voegen, moet u over de masternaam van de Puppet en de hostnaam of het IP-adres van de master beschikken.

U kunt Puppet-logboeken vinden op de volgende locatie voor het geval u deze moet controleren op fouten of voor informatiedoeleinden.

Beschrijving Logboeklocatie
Logboek voor gebeurtenissen gerelateerd aan maken en installeren

Logboeken bevinden zich op de geïmplementeerde machine in '~/var/tmp/vmware/provider/user_defined_script/$(ls -t ~/var/tmp/vmware/provider/user_defined_script/ | head -1)/'.

Raadpleeg het bestand log.txt voor volledige logboekinformatie. Voor gedetailleerde Puppet Agent-logboeken verwijzen we u naar https://puppet.com/docs/puppet/4.8/services_agent_unix.html#logging
Logboek voor Puppet-taken gerelateerd aan verwijderen en uitvoeren Logboeken bevinden zich op de PE in '~/var/tmp/vmware/provider/user_defined_script/$(ls -t ~/var/tmp/vmware/provider/user_defined_script/ | head -1)/'. Raadpleeg het bestand log.txt voor volledige logboekinformatie.

Procedure

 1. Selecteer Infrastructuur > Verbindingen > Integraties en klik op Integratie toevoegen.
 2. Selecteer Puppet.
 3. Voer de vereiste informatie in op de Puppet-configuratiepagina.
 4. Klik op Valideren om de integratie te controleren.
 5. Klik op Toevoegen.

resultaten

Puppet kan worden gebruikt met cloudsjablonen.

Volgende stappen

Voeg Puppet-onderdelen toe aan de gewenste cloudsjablonen.

 1. Selecteer, onder Cloudsjablonen in Cloud Assembly, Puppet op de canvaspagina van de cloudsjabloon onder de kop Inhoudsbeheer in het menu met cloudsjabloonopties en sleep het Puppet-onderdeel naar het canvas.
 2. Geef Puppet-eigenschappen op in het deelvenster aan de rechterkant.
  Eigenschap Beschrijving
  Master Voer de naam in van de primaire Puppet-machine die moet worden gebruikt met deze cloudsjabloon.
  Omgeving Selecteer de omgeving voor de primaire Puppet-machine.
  Rol Selecteer de Puppet-rol die u met deze cloudsjabloon wilt gebruiken.
  Uitvoeringsinterval agent De frequentie waarmee de Puppet-agent bij de primaire Puppet-machine de configuratiedetails moet opvragen die moeten worden toegepast op geïmplementeerde virtuele machines die aan deze cloudsjabloon zijn gekoppeld.
 3. Klik op het tabblad Code in het deelvenster rechts om de YAML-code voor de Puppet-configuratie-eigenschappen weer te geven.