vRealize Automation Code Stream biedt een manier om een pijplijn te activeren als er een codewijziging optreedt in uw GitHub-, GitLab- of Bitbucket-opslagplaats. De Git-trigger gebruikt een Git-eindpunt op de tak van de opslagplaats die u wilt bewaken. vRealize Automation Code Stream maakt verbinding met het Git-eindpunt via een webhook.

Om een Git-eindpunt in vRealize Automation Code Stream te definiëren, selecteert u een project en voert u de tak in van de Git-opslagplaats waar het eindpunt zich bevindt. Het project groepeert de pijplijn met het eindpunt en andere gerelateerde objecten. Wanneer u het project in uw webhook-definitie kiest, selecteert u het eindpunt en de pijplijn die u wilt activeren.
Opmerking: Als u een webhook met uw eindpunt definieert en u het eindpunt later bewerkt, kunt u de gegevens van het eindpunt niet wijzigen in de webhook. Als u de eindpuntgegevens wilt wijzigen, moet u de webhook met het eindpunt verwijderen en opnieuw definiëren. Zie Hoe gebruik ik de Git-trigger in vRealize Automation Code Stream om een pijplijn uit te voeren?.

Voorwaarden

 • Controleer of u toegang heeft tot de GitHub-, GitLab- of Bitbucket-opslagplaats waarmee u verbinding wilt maken.
 • Controleer of u lid bent van een project in vRealize Automation Code Stream. Als u geen beheerder bent, vraagt u de vRealize Automation Code Stream-beheerder om u als lid toe te voegen aan een project. Zie Hoe voeg ik een project toe in vRealize Automation Code Stream?.

Procedure

 1. Definieer een Git-eindpunt.
  1. Klik op Eindpunten > Nieuw eindpunt.
  2. Selecteer een project en selecteer Git als type eindpunt. Voer vervolgens een naam en een beschrijving in.
  3. Als dit eindpunt een bedrijfskritisch onderdeel in uw infrastructuur is, moet u Markeren als beperkt inschakelen.
  4. Selecteer een van de ondersteunde Git-servertypen.
  5. Voer de URL voor de opslagplaats in met de API-gateway voor de server in het pad. Voer bijvoorbeeld https://api.github.com/vmware-example/repo-example in.
  6. Voer de tak in de opslagplaats in waar het eindpunt zich bevindt.
  7. Selecteer het Verificatie-type en voer de gebruikersnaam in voor GitHub, GitLab of Bitbucket. Voer vervolgens het wachtwoord, de privétoken of de persoonlijke sleutel in die bij de gebruikersnaam hoort.
   • Wachtwoord. Uw wachtwoord biedt volledige toegang tot de opslagplaats. U kunt ook een variabele voor het wachtwoord maken.

    Gebruik geheime variabelen om gevoelige informatie te verbergen en te versleutelen. Gebruik een beperkte variabele voor tekenreeksen, wachtwoorden en URL's die moeten worden verborgen en versleuteld, en om het gebruik bij uitvoeringen te beperken. Gebruik bijvoorbeeld een geheime variabele voor een wachtwoord of URL. U kunt geheime en beperkte variabelen gebruiken in elk type taak in uw pijplijn.

   • Privétoken. Deze token is Git-specifiek en biedt toegang tot een specifieke actie. Zie https://docs.gitlab.com/ee/user/profile/personal_access_tokens.html. U kunt ook een variabele voor het privétoken maken.
   • Persoonlijke sleutel. Deze Secure Shell-sleutel is een persoonlijke sleutel die toegang biedt tot een specifieke opslagplaats. Wanneer een Git-gebeurtenis plaatsvindt, gebruikt vRealize Automation Code Stream deze sleutel om een opslagplaats te klonen. Zie https://help.github.com/articles/reviewing-your-ssh-keys/.
 2. Klik op Valideren en controleer of het eindpunt verbinding maakt met vRealize Automation Code Stream.
  Corrigeer eventuele fouten als er geen verbinding wordt gemaakt en klik vervolgens op Maken.
  Nieuw eindpunt voor Git

Volgende stappen

Zie de andere secties voor meer informatie. Zie Hoe gebruik ik de Git-trigger in vRealize Automation Code Stream om een pijplijn uit te voeren?.