vRealize Automation Code Stream biedt een Jenkins-invoegtoepassing die Jenkins-taken activeert om uw broncode te bouwen en testen. De Jenkins-invoegtoepassing voert testcases uit en kan custom scripts gebruiken.

Om een Jenkins-taak in uw pijplijn uit te voeren, gebruikt u een Jenkins-server en voegt u het Jenkins-eindpunt toe in vRealize Automation Code Stream. Vervolgens maakt u een pijplijn en voegt u hieraan een Jenkins-taak toe.

Voorwaarden

 • Stel een Jenkins-server in waarop versie 1.561 of hoger wordt uitgevoerd.
 • Controleer of u lid bent van een project in vRealize Automation Code Stream. Als u geen beheerder bent, vraagt u de vRealize Automation Code Stream-beheerder om u als lid toe te voegen aan een project. Zie Hoe voeg ik een project toe in vRealize Automation Code Stream?.
 • Controleer of er een taak bestaat op de Jenkins-server, zodat de pijplijntaak deze kan uitvoeren.

Procedure

 1. Een Jenkins-eindpunt toevoegen en valideren.
  1. Klik op Eindpunten > Nieuw eindpunt.
  2. Selecteer een project en selecteer Jenkins als eindpunttype. Voer vervolgens een naam en een beschrijving in.
  3. Als dit eindpunt een bedrijfskritisch onderdeel in uw infrastructuur is, moet u Markeren als beperkt inschakelen.
  4. Voer de URL voor de Jenkins-server in.
  5. Voer de gebruikersnaam en het wachtwoord in om u aan te melden op de Jenkins-server. Voer vervolgens de resterende informatie in.
   Tabel 1. Resterende informatie voor het Jenkins-eindpunt
   Eindpunt-invoer Beschrijving
   Pad naar de map Pad voor de map waarin uw taken zijn gegroepeerd. Jenkins kan alle taken in de map uitvoeren. U kunt submappen maken. Bijvoorbeeld:
   • folder_1 kan job_1 bevatten
   • folder_1 kan folder_2 bevatten, die job_2 kan bevatten

   Wanneer u een eindpunt maakt voor folder_1, is het pad naar de map job/folder_1 en bevat het eindpunt alleen job_1.

   Om de lijst met taken in de onderliggende map folder_2 te verkrijgen, moet u een ander eindpunt maken dat /job/folder_1/job/folder_2/ als pad naar de map gebruikt.

   URL Host-URL van de Jenkins-server. Voer de URL in als protocol://host:port. Bijvoorbeeld: http://192.10.121.13:8080
   Pollinginterval Intervalduur voor vRealize Automation Code Stream om de Jenkins-server te pollen voor updates.
   Aantal keer dat een aanvraag herhaald wordt Aantal keren dat de geplande bouwaanvraag voor de Jenkins-server opnieuw moet worden geprobeerd.
   Wachttijd voor nieuwe poging Aantal seconden dat moet worden gewacht voordat de bouwaanvraag voor de Jenkins-server opnieuw wordt geprobeerd.
  6. Klik op Valideren en controleer of het eindpunt verbinding maakt met vRealize Automation Code Stream. Corrigeer eventuele fouten als er geen verbinding wordt gemaakt en klik vervolgens op Opslaan.
   Jenkins-eindpunt voor op locatie
 2. Om uw code te bouwen, maakt u een pijplijn en voegt u een taak toe die gebruikmaakt van uw Jenkins-eindpunt.
  1. Klik op Pijplijnen > Nieuwe pijplijn > Leeg canvas.
  2. Klik op de standaardfase.
  3. Voer in het Taak-gebied een naam voor de taak in.
  4. Selecteer Jenkins als taaktype.
  5. Selecteer het Jenkins-eindpunt dat u heeft gemaakt.
  6. Selecteer in het vervolgkeuzemenu een taak van de Jenkins-server die door uw pijplijn wordt uitgevoerd.
  7. Voer de parameters voor de taak in.
  8. Voer het verificatietoken voor de Jenkins-taak in.
  Bouwen en implementeren met Jenkins-taak omvat token
 3. Schakel uw pijplijn in en voer deze uit. Bekijk de uitvoering van de pijplijn.
  Pijplijn-uitvoering voor een Jenkins-bouwtaak.
 4. Bekijk de details en status van de uitvoering op het pijplijndashboard.
  U kunt eventuele fouten identificeren en zien waarom het is mislukt. U kunt ook trends zien over de uitvoeringsduur, voltooiingen en fouten van de pijplijn.
  Bekijk de details en status van de uitvoering op het pijplijndashboard.

resultaten

Gefeliciteerd! U heeft vRealize Automation Code Stream geïntegreerd met Jenkins door een eindpunt toe te voegen, een pijplijn te maken en een Jenkins-taak te configureren die uw code bouwt.

Voorbeeld: Voorbeeld van YAML voor een Jenkins-bouwtaak

Voor het type Jenkins-bouwtaak dat in dit voorbeeld wordt gebruikt, lijkt de YAML op de volgende code, waarbij meldingen zijn ingeschakeld:

test:
 type: Jenkins
 endpoints:
  jenkinsServer: jenkins
 input:
  job: Add two numbers
  parameters:
   Num1: '23'
   Num2: '23'

Volgende stappen

Bekijk de overige secties voor meer informatie. Zie vRealize Automation Code Stream verbinden met eindpunten.