Als ontwikkelaar wilt u uw code voortdurend integreren vanuit een GitHub of GitLab Enterprise-opslagplaats. Wanneer uw ontwikkelaars hun code bijwerken en wijzigingen in de opslagplaats doorvoeren, kan vRealize Automation Code Stream luisteren naar die wijzigingen en de pijplijn activeren.

Werkstroom vanaf het inchecken van de ontwikkelaarscode tot een geïmplementeerde applicatie

Als u wilt dat vRealize Automation Code Stream uw pijplijn bij codewijzigingen activeert, gebruikt u de Git-trigger. vRealize Automation Code Stream activeert uw pijplijn elke keer dat u wijzigingen in uw code doorvoert.

Om uw code te bouwen, gebruikt u een Docker-host. U gebruikt JUnit en JaCoCo als tools voor het testframework, die eenheidstests en codedekking uitvoeren, en neemt deze in uw pijplijn op.

Vervolgens gebruikt u de slimme pijplijnsjabloon voor continue integratie (CI) om een CI-pijplijn te maken die uw code bouwt, test en implementeert op het Kubernetes-cluster van uw projectteam op AWS. U gebruikt een cache om de code-afhankelijkheidsartefacten voor uw CI-taak op te slaan, waardoor tijd wordt bespaard bij het bouwen van code.

In de pijplijntaak die uw code bouwt en test, neemt u verschillende stappen voor continue integratie op. Deze stappen worden opgeslagen in dezelfde werkdirectory waar de broncode wordt gekloond wanneer de pijplijn wordt geactiveerd.

Om uw code op het Kubernetes-cluster te implementeren, gebruikt u een Kubernetes-taak in uw pijplijn. U schakelt uw pijplijn in en voert deze uit. Vervolgens wijzigt u de code in de opslagplaats en bekijkt u de activering van de pijplijn. U bewaakt en rapporteert vervolgens de trends in uw pijplijn nadat deze is uitgevoerd. U gebruikt de dashboards.

Werkstroom om code continu te integreren met behulp van een CI-pijplijn.

In dit voorbeeld gebruikt u de slimme pijplijnsjabloon voor continue integratie (CI) om een CI-pijplijn te maken zodat u uw code voortdurend kunt integreren in uw pijplijn.

U kunt ook handmatig de pijplijn maken en er fasen en taken aan toevoegen. Zie Een CICD-systeemeigen build plannen in vRealize Automation Code Stream voordat u handmatig taken toevoegt voor meer informatie over het plannen van een continue integratie-build en het handmatig maken van de pijplijn.

Voorwaarden

Procedure

 1. Volg de vereisten.
 2. Als u de pijplijn wilt maken met behulp van de slimme pijplijnsjabloon, opent u de slimme sjabloon voor CI en vult u het formulier in.
  1. Klik op Pijplijnen > Nieuwe pijplijn > Slimme sjabloon > Continue integratie.
  2. Beantwoord de vragen in de sjabloon over uw opslagplaats voor de broncode, build-toolsets, publicatietool en de werkruimte voor de buildimage.
  3. Voeg Slack- of e-mailmeldingen voor uw team toe.
  4. Als u wilt dat de slimme pijplijnsjabloon de pijplijn maakt, klikt u op Maken.
  5. Als u verdere wijzigingen wilt aanbrengen in de pijplijn, klikt u op Bewerken, brengt u de wijzigingen aan en klikt u op Opslaan.
  6. Schakel de pijplijn in en voer deze uit.
 3. Als u de pijplijn handmatig wilt maken, voegt u fasen en taken toe aan het canvas en heeft u uw systeemeigen CI-buildinformatie bij de hand om de CI-taak (continue integratie) te configureren.
  1. Klik op Pijplijnen > Nieuwe pijplijn > Leeg canvas.
  2. Klik op de fase en sleep de verschillende CI-taken van het navigatiedeelvenster naar de fase.
  3. Als u de CI-taak wilt configureren, klikt u erop en klikt u op het tabblad Taak.
  4. Voeg de stappen toe die uw code continu integreren.
  5. Voeg de paden toe aan de afhankelijkheidsartefacten.
  6. Voeg de exportlocatie toe.
  7. Voeg de tools voor het testframework toe die u gaat gebruiken.
  8. Voeg de Docker-host en buildimage toe.
  9. Voeg het containerregister, de werkdirectory en de cache toe.
  10. Sla de pijplijn op en schakel deze vervolgens in.
 4. Wijzig de code in uw GitHub- of GitLab-opslagplaats.
  De Git-trigger activeert uw pijplijn die met de uitvoering begint.
 5. Als u wilt controleren of de codewijziging de pijplijn heeft geactiveerd, klikt u op Triggers > Git > Activiteit.
 6. Als u de uitvoering van uw pijplijn wilt bekijken, klikt u op Uitvoeringen en controleert u of de stappen uw buildimage hebben gemaakt en geëxporteerd.
  Resultaten van de uitvoering van de CICD-pijplijn
 7. Als u het pijplijndashboard wilt bewaken zodat u KPI's en trends kunt volgen, klikt u op Dashboards > Pijplijndashboards.

resultaten

Gefeliciteerd! U heeft een pijplijn gemaakt die uw code van een GitHub-of GitLab-opslagplaats continu integreert in uw pijplijn en uw buildimage implementeert.

Volgende stappen

Zie Meer resources voor vRealize Automation Code Stream-beheerders en -ontwikkelaars voor meer informatie.