U configureert het terugdraaien als een pijplijn met taken die uw implementatie retourneren naar een eerdere stabiele status na een fout in een implementatiepijplijn. U koppelt de terugdraaipijplijn aan taken of fasen die u terug wilt draaien in geval van een fout.

Afhankelijk van uw rol kunnen uw redenen om terug te draaien verschillen.

 • Als release-engineer wil ik dat vRealize Automation Code Stream het succes kan controleren tijdens een release, zodat ik kan weten of de release moet worden voortgezet of teruggedraaid. Mogelijke fouten zijn onder meer het mislukken van een taak, een weigering in UserOps en het overschrijden van de drempelwaarde voor metrieken.
 • Als eigenaar van een omgeving wil ik een vorige versie opnieuw implementeren zodat ik snel een omgeving kan terugdraaien naar een status waarvan ik weet dat die goed is.
 • Als eigenaar van een omgeving wil ik het terugdraaien van een Blue-Green-implementatie ondersteunen zodat de uitvaltijd door mislukte releases kan worden geminimaliseerd.

Wanneer u een slimme pijplijnsjabloon gebruikt om een CD-pijplijn te maken waarbij de terugdraaioptie is aangeklikt, wordt het terugdraaien automatisch toegevoegd aan de taken in de pijplijn. In dit gebruiksscenario gebruikt u de slimme pijplijnsjabloon om het terugdraaien voor een applicatie-implementatie op een Kubernetes-cluster te definiëren met behulp van het doorlopende upgrade-implementatiemodel. De slimme pijplijnsjabloon maakt een implementatiepijplijn en een of meer terugdraaipijplijnen.

 • In de implementatiepijplijn is terugdraaien vereist als de taken Implementatie bijwerken of Implementatie verifiëren mislukken.
 • In de terugdraaipijplijn wordt de implementatie bijgewerkt met een oude image.

U kunt ook handmatig een terugdraaipijplijn maken met behulp van een lege sjabloon. Voordat u een terugdraaipijplijn maakt, moet u uw terugdraaistroom plannen. Zie Plannen voor terugdraaien in vRealize Automation Code Stream voor meer achtergrondinformatie over terugdraaien.

Voorwaarden

Procedure

 1. Klik op Pijplijnen > Nieuwe pijplijn > Slimme sjabloon > Continue levering.
 2. Voer de informatie in de slimme pijplijnsjabloon in.
  1. Selecteer een project.
  2. Voer een pijplijnnaam in, zoals DoorlopendeUpgrade-Voorbeeld.
  3. Selecteer de omgevingen voor uw applicatie. Om terugdraaien aan uw implementatie toe te voegen, moet u Productie selecteren.
  4. Klik op Selecteren, kies een Kubernetes-YAML-bestand en klik op Verwerken.
   In de slimme pijplijnsjabloon worden de beschikbare services en implementatieomgevingen weergegeven.
  5. Selecteer de service die door de pijplijn wordt gebruikt voor de implementatie.
  6. Selecteer de clustereindpunten voor ontwikkelings- en productieomgevingen.
  7. Selecteer als imagebron Runtime-input voor pijplijn.
  8. Selecteer als Implementatiemodel Doorlopende upgrade.
  9. Klik op Terugdraaien.
  10. Geef de Gezondheidscontrole-URL op.
  Terugdraaipijplijn maken
 3. Om de pijplijn met de naam TerugdraaiUpgrade-Voorbeeld te maken, klikt u op Maken.

  De pijplijn TerugdraaiUpgrade-Voorbeeld wordt weergegeven met het terugdraaipictogram bij taken in de ontwikkelings- en productiefasen die kunnen worden teruggedraaid.

  Pijplijn TerugdraaiUpgrade-Voorbeeld

 4. Sluit de pijplijn.

  Op de pagina Pijplijnen ziet u de pijplijn die u heeft gemaakt en een nieuwe pijplijn voor elke fase in uw pijplijn.

  • DoorlopendeUpgrade-Voorbeeld. De pijplijn die u heeft gemaakt, is standaard uitgeschakeld om ervoor te zorgen dat u deze controleert voordat u deze uitvoert.
  • DoorlopendeUpgrade-Voorbeeld_Ontw_Terugdraaien. Deze pijplijn voor het terugdraaien van ontwikkelingsstappen wordt aangeroepen bij het mislukken van taken in de ontwikkelingsfase, zoals Service maken, Geheim maken, Implementatie maken en Implementatie verifiëren. De pijplijn voor het terugdraaien van ontwikkelingsstappen is standaard ingeschakeld om ervoor te zorgen dat ontwikkelingstaken worden teruggedraaid.
  • DoorlopendeUpgrade-Voorbeeld_Prod_Terugdraaien. Deze pijplijn voor het terugdraaien van productiestappen wordt aangeroepen bij het mislukken van taken in de productiefase, zoals Fase 1 implementeren, Fase 1 verifiëren, Implementatiefase implementeren, Implementatiefase voltooien en Implementatiefase verifiëren. De pijplijn voor het terugdraaien van productiestappen is standaard ingeschakeld om ervoor te zorgen dat productietaken worden teruggedraaid.
  Hoofd-, prod_terugdraaien-, ontw_terugdraaien-pijplijnen
 5. Schakel de pijplijn in die u heeft gemaakt in en voer deze uit.
  Wanneer u de uitvoering start, wordt u gevraagd om inputparameters. U geeft de image en tag op voor het eindpunt in de Docker-opslagplaats die u gebruikt.
 6. Selecteer op de pagina Uitvoeringen Acties > Uitvoering bekijken om de pijplijnuitvoering te bekijken.

  De pijplijn start met UITVOEREN… en gaat door de taken in de ontwikkelingsfase. Als het uitvoeren van een taak door de pijplijn tijdens de ontwikkelingsfase mislukt, wordt de pijplijn met de naam DoorlopendeUpgrade-Voorbeeld_Ontw_Terugdraaien geactiveerd om de implementatie terug te draaien en wordt de status van de pijplijn gewijzigd naar TERUGDRAAIEN….

  Terugdraaien…

  Na het terugdraaien vermeldt de pagina Uitvoeringen twee uitvoeringen van de DoorlopendeUpgrade-Voorbeeld-pijplijnen.

  • De pijplijn die u heeft gemaakt en die is teruggedraaid, staat op TERUGDRAAIEN_VOLTOOID.
  • De pijplijn voor het terugdraaien van ontwikkelingsstappen die was geactiveerd om het terugdraaien uit te voeren, staat op VOLTOOID.

  Uitgevoerde pijplijnen na het terugdraaien

resultaten

Gefeliciteerd! U heeft een pijplijn met terugdraaifunctie gedefinieerd en heeft gezien hoe vRealize Automation Code Stream de pijplijn heeft teruggedraaid op het punt van mislukken.