U kunt vRealize Automation Code Stream gebruiken om uw bouw-, test- en implementatieproces te modelleren. Met vRealize Automation Code Stream stelt u de infrastructuur in die uw releasecyclus ondersteunt en maakt u pijplijnen die uw softwarereleaseactiviteiten modelleren. vRealize Automation Code Stream ontwikkelt uw software van ontwikkelingscode via testen naar de implementatie ervan in uw productie-instanties.

Elke pijplijn bevat fasen en taken. Fasen vertegenwoordigen uw ontwikkelingsfasen en taken voeren de acties uit die nodig zijn om uw softwareapplicatie door de fasen te sturen.

Wat zijn pijplijnen in vRealize Automation Code Stream?

Een pijplijn is een continu integratie- en leveringsmodel van uw softwarereleaseproces. Deze ontwikkelt uw software van broncode, via testen, naar productie. Deze bevat een reeks fasen met taken die de activiteiten in uw software-releasecyclus vertegenwoordigen. Uw softwareapplicatie doorloopt de pijplijn van de ene fase naar de volgende.

U voegt eindpunten toe zodat de taken in uw pijplijn verbinding kunnen maken met gegevensbronnen, opslagplaatsen of meldingssystemen.

Pijplijnen maken

U kunt een pijplijn maken door te beginnen met een blanco canvas, een slimme pijplijnsjabloon te gebruiken of door de YAML-code te importeren.

Wanneer u het blanco canvas gebruikt om een pijplijn te maken, voegt u fasen, taken en goedkeuringen toe. De pijplijn automatiseert het proces voor het bouwen, testen, implementeren en de release van uw applicatie. De taken in elke fase voeren acties uit voor de bouw, het testen en de release van uw code via elke fase.

Tabel 1. Voorbeelden van pijplijnfasen en -toepassingen
Voorbeeld fase... Voorbeelden van wat u kunt doen…
Ontwikkeling

In een ontwikkelingsfase kunt u een machine inrichten, een artefact ophalen of een bouwtaak toevoegen om een Docker-host te maken die u kunt gebruiken voor een voortdurende integratie van uw code.

Bijvoorbeeld:

Test

In een testfase kunt u een Jenkins-taak toevoegen om uw softwareapplicatie te testen, testtools voor naverwerking zoals JUnit en JaCoCo invoegen en meer.

Bijvoorbeeld:

Productie

In een productiefase kunt u integreren met een cloudsjabloon in vRealize Automation Cloud Assembly om uw infrastructuur in te richten, uw software op een Kubernetes-cluster te implementeren en nog veel meer.

Bijvoorbeeld:

U kunt uw pijplijn exporteren als een YAML-bestand. Klik op Pijplijnen, klik op een pijplijnkaart en klik vervolgens op Acties > Exporteren.

Pijplijnen goedkeuren

U kunt een goedkeuring van een ander teamlid op specifieke punten in uw pijplijn krijgen.

Pijplijnen activeren

Pijplijnen kunnen geactiveerd worden wanneer ontwikkelaars inchecken of code controleren of wanneer een build-artefact wordt gemaakt of bijgewerkt.

Zie Pijplijnen in vRealize Automation Code Stream activeren voor meer informatie over de triggers die vRealize Automation Code Stream ondersteunt.