De implementatiecriteria beperken het bereik van een beleid zodat dit alleen wordt toegepast op de implementaties waar de criteria waar zijn. U kunt bijvoorbeeld de implementatiecriteria gebruiken om een beleid te maken dat alleen wordt toegepast op een bepaald catalogusitem of een sjabloon.

Implementatiecriteria maken

U gebruikt de grafische interface om de expressie voor implementatiecriteria te maken. Om complexe expressies te maken, kunt u EN en OF gebruiken. U kunt ook operatoren tussen haakjes gebruiken om expressies te groeperen.

Hier volgt een voorbeeld van een expressie.
catalogItem equals Multi-tier five machine with LB AND (createdBy equals jan@mycompany.com OR createdBy kris@mycompany.com)
Als u de onderdelen van de implementatiecriteria gebruikt, ziet dit eruit als in het volgende voorbeeld.
Voorbeeld van de implementatiecriteria.

Eigenschappen voor implementatiecriteria

Als u functionele implementatiecriteria wilt maken, moet u de syntaxis begrijpen.

Het tekstvak voor implementatiecriteria heeft verschillende vervolgkeuzelijsten die de beschikbare eigenschappen en operatoren bevatten. Hoe u uw expressie maakt, is afhankelijk van de beschikbare waarden en de volgorde van bewerkingen.

In de vervolgkeuzelijsten staan de volgende eigenschappen. Sommige eigenschappen variëren tussen beleidstypen.

Eigenschap Beschrijving Beschikbaar in deze beleidstypen
blueprint Id voor de vRealize Automation Cloud Assembly-cloudsjabloon die is gebruikt om de implementatie aan te vragen.
 • Goedkeuringen
 • Dag 2
 • Lease
catalogItem Id voor het vRealize Automation Service Broker-catalogusitem dat is gebruikt om de implementatie aan te vragen.
 • Goedkeuringen
 • Dag 2
 • Lease
createdBy Naam van de gebruiker die de implementatie heeft aangevraagd. De indeling is username@mycompany.com.
 • Dag 2
 • Lease
deploymentID Identificatie voor de implementatie.
 • Goedkeuringen
name Implementatienaam.
 • Dag 2
 • Lease
requestedBy Naam van de gebruiker die een actie voor dag 2 heeft aangevraagd. De indeling is username@mycompany.com.
 • Goedkeuringen
resources Resources die deel uitmaken van een implementatie.

U kunt de implementatiecriteria definiëren op basis van de volgende resources.

 • Cloudtype
 • Soort
 • Regio
 • Resourcetype
 • Dag 2
 • Lease

U kunt de goedkeuringscriteria definiëren op basis van de volgende resources.

 • Cloudaccount
 • Cloudtype
 • Soort
 • Image
 • Regio
 • Resourcetype
 • Goedkeuringen

Wat is het verschil tussen blueprint en catalogItem?

 • Gebruik blueprint wanneer uw beleid specifiek is voor vRealize Automation Cloud Assembly-cloudsjablonen. Een Amazon Web Services-sjabloon heeft bijvoorbeeld geen blueprint.
 • Gebruik catalogItem wanneer uw beleid vRealize Automation Service Broker-catalogusitems kan bevatten op basis van een sjabloon, uitbreidbaarheidswerkstroom of ander inhoudstype. vRealize Automation Cloud Assembly-cloudsjablonen en Amazon Web Services CloudFormation-sjablonen die zijn geïmplementeerd vanuit de catalogus, hebben bijvoorbeeld een catalogItem.

Volgorde van bewerkingen voor de expressie

Een expressie wordt in de volgende volgorde verwerkt:

 1. Expressies tussen haakjes
 2. EN
 3. OF

Gebruik de volgende voorbeelden om de volgorde te begrijpen.

 • X OF Y EN Z. In dit voorbeeld wordt Y EN Z geëvalueerd vóór X OF Y. Vervolgens wordt de X OF geëvalueerd aan de hand van de resultaten van Y EN Z.
 • (X OF Y) EN Z. In dit voorbeeld wordt X OF Y geëvalueerd vóór EN omdat de expressie tussen haakjes altijd eerst wordt geëvalueerd. Vervolgens wordt EN Z geëvalueerd aan de hand van de resultaten van X OF Y.