Wanneer u een custom formulier maakt, kunt u elementen toevoegen waarbij de gebruiker een waarde selecteert in een lijst met zoekresultaten.

Het waardeselectieveld werkt met het Referentietype dat is gedefinieerd op het tabblad Uiterlijk van het custom formulier. Het Referentietype is een resource van vRealize Orchestrator. Bijvoorbeeld: AD:UserGroup of VC:Datastore. Door het referentietype te definiëren wanneer de gebruiker een zoekreeks invoert, zijn de resultaten of boomstructuuropties beperkt tot de overeenkomende parameter of de resources die de overeenkomende parameter hebben.

Voor het waardeselectieveld kunt u de mogelijke waarden vervolgens verder beperken door een externe bron te configureren. Voor het boomstructuurselectieveld kunt u een standaardwaarde instellen door een externe bron te configureren.

Werken met het waardeselectieveld

Het waardeselectieveld wordt in het formulier weergegeven als een zoekoptie wanneer gebruikers het item in de catalogus aanvragen. De gebruiker voert een tekenreeks in en het selectieveld biedt opties op basis van de manier waarop u deze hebt geconfigureerd. U kunt het selectieveld op basis van de volgende gebruikssituaties gebruiken. Het meest waardevolle gebruik van het waardeselectieveld is het koppelen aan een externe bronwaarde.

 • Waardeselectieveld met een constante waardebron. Gebruik deze methode wanneer u wilt dat de aanvragende gebruiker een vooraf gedefinieerde statische lijst van waarden selecteert. Net als bij de combobox-, dropdown-, multiselect- en radiogroepselementen biedt deze methode zoekresultaten in een lijst op basis van de gedefinieerde constante waarden en labels.
 • Een waardeselectieveld zonder een gedefinieerde waardebron. Gebruik deze methode wanneer u wilt dat de aanvragende gebruiker in de vRealize Orchestrator-inventarislijst zoekt naar een specifiek object met het geconfigureerde referentietype. Het referentietype is bijvoorbeeld VC:Datastore en u wilt dat de gebruikers de gegevensopslag uit de opgehaalde lijst selecteren.
 • Een waardeselectieveld met een externe waardebron. Gebruik deze methode wanneer u wilt dat de aanvragende gebruiker een keuze maakt uit resultaten die zijn gebaseerd op een vRealize Orchestrator-actie. Voor een waardeselectieveld met externe bronnen moet de actie een array met eigenschappen retourneren, geen tekenreeksarray. Het volgende script biedt een voorbeeld van een vRealize Orchestrator-basisactie die werkt met het waardeselectieveld.
  var res = [];
  res.push(new Properties({label: 'lab1'}));
  res.push(new Properties({label: 'lab2'}));
  res.push(new Properties({label: 'lab3'}));
  return res;