Als vRealize Automation Service Broker-consument gebruikt u het tabblad Implementatie om uw implementaties te beheren, wijzigingen in implementaties aan te brengen, problemen met mislukte implementaties op te lossen en ongebruikte implementaties te vernietigen.

De implementaties zijn de ingerichte instanties of sjablonen. Op het tabblad Implementaties worden zowel geslaagde als mislukte implementaties weergegeven. U kunt de pagina gebruiken om uw geslaagde implementaties te beheren of om te beginnen met het oplossen van problemen met mislukte aanvragen.

Werken met implementatiekaarten

U kunt uw implementaties zoeken en beheren met de lijst met kaarten. U kunt specifieke implementaties filteren of zoeken en vervolgens acties op die implementaties uitvoeren.

  1. Filter uw aanvragen op basis van kenmerken.
  2. Zoek naar implementaties op basis van trefwoorden of aanvrager.
  3. Sorteer de lijst om deze op tijd of naam te rangschikken.
  4. Voer acties op implementatieniveau uit voor de implementatie, zoals het verwijderen van ongebruikte implementaties om resources opnieuw te claimen.

U kunt ook implementatiekosten, vervaldatums en status zien.


Implementatiekaarten

Werken met implementatiedetails

U kunt het tabblad Topologie gebruiken om inzicht te krijgen in de implementatiestructuur en -resources.

Het tabblad Geschiedenis bevat alle inrichtingsgebeurtenissen en alle gebeurtenissen die zijn gerelateerd aan acties die u uitvoert nadat het aangevraagde item is geïmplementeerd. Als er problemen zijn met het inrichtingsproces, kunnen de gebeurtenissen op het tabblad Geschiedenis u helpen bij het oplossen van de fouten.

Op het tabblad Kosten vindt u de huidige kosten van bepaalde onderdelen nadat deze zijn geïmplementeerd.

Implementatiedetails in topologie en geschiedenis