In de tabellen met schaalbaarheids- en gelijktijdigheidslimieten worden de aanbevolen maximumwaarden op een multi-tenant vRealize Automation 8.2 HA-implementatie weergegeven.

Tabel 1. Maximumwaarden schaalbaarheid
Onderdeel Schaaldoelen
Tenants 20
Cloudaccounts: privé-eindpunten - vCenter, NSX en NSXT 50
Cloudaccounts: publieke eindpunten - AWS, Azure, GCP en VMC 20
Computerbronnen - ESXi-hosts op één vCenter 600
Computerbronnen - ESXi-hosts op 50 vCenters 2.000
Cloudzones (voor alle eindpunten) 200
Cloudzones voor één eindpunt 10
Machines gegevensverzameling (inclusief privé- en openbare cloud) 200.000
Verzamelde images 150.000
Image- en soorttoewijzing 150
Cloudzones en images per imagetoewijzing 100
Cloudzone en soorten per soorttoewijzing 100
VPZ gemaakt op basis van één eindpunt per providertenant 50
VPZ gemaakt op verschillende eindpunten per providertenant 300
VPZ-toewijzing per tenant 60
Resources per implementatie 100
Blueprint 8.000
Catalogusitems 8.000
Catalogus - Contentbronnen 1.000
Projecten 5.000
Gebruikers per project 5.000
Projecten per gebruiker 5.000
Custom rol voor alle tenants 500
Custom rollen per gebruiker 100
Abonnementen 3000
Abonnementen per implementatie 40
Blokkerend abonnement per gebeurtenisonderwerp 50
Niet-blokkerend abonnement per gebeurtenisonderwerp 50
Goedkeuringsbeleid 4500
Pijplijnen 3000
ABX-acties - AWS Lambda- en Azure-functieproviders 1.000
ABX-acties - Provider op locatie 150
Tabel 2. Maximumwaarden gelijktijdigheid
Actie Gerichte, aanhoudende lading
Gelijktijdige inrichting voor blueprintresource 20/minuut per blueprint met maximaal 50 resources 10/minuut per blueprint met 51 tot 100 resources
Gelijktijdige acties op implementaties voor dag 2 10/minuut
Gelijktijdige acties op ingerichte resources voor dag 2 20/minuut
Gelijktijdige catalogusaanvragen van ABX-actie en vRO-werkstroom 20/minuut
Gelijktijdige uitvoeringen van ABX-actie met standaardlimieten 20/minuut
Gelijktijdige vRO-werkstroomuitvoeringen 20/minuut
Gelijktijdige pijplijnuitvoeringen 20/minuut
Gelijktijdige workloadplaatsing van resource-implementaties via vROP's 10/minuut
Bulksgewijs geïmporteerde machines met behulp van workloadonboarding - Meerdere plannen 19.000/uur
Bulksgewijs geïmporteerde machines met behulp van workloadonboarding - Eén plan 3500/uur