U beheert de toegang tot de ingesloten vRealize Orchestrator-client door servicerollen toe te wijzen.

vRealize Orchestrator-servicerollen bepalen welke functies toegankelijk zijn voor gebruikers van de ingesloten vRealize Orchestrator-client.

Zie vRealize Orchestrator-rollen en -groepen beheren in De VMware vRealize Orchestrator-client gebruiken voor meer informatie over vRealize Orchestrator-rollen.

Voorwaarden

  • Controleer of de juiste gebruikers en groepen uit een geldige vIDM-instantie zijn geïmporteerd.
  • Voordat u een vRealize Orchestrator-servicerol aan de gebruiker toewijst, controleert u eerst of de gebruiker over een organisatierol beschikt in vRealize Automation. Zie Gebruikers en groepen beheren in vRealize Automation in vRealize Automation beheren.

Procedure

  1. Meld u als beheerder aan bij vRealize Automation.
  2. Selecteer het tabblad Identiteits- en toegangsbeheer in de koptekst van het bovenste navigatiegebied van de Cloud Services-console.
  3. Zoek op het tabblad Actieve gebruikers naar het e-mailadres van de gebruiker die u aan vRealize Orchestrator wilt toewijzen.
  4. Schakel het selectievakje naast de gebruiker in en klik op Rollen bewerken.
  5. Klik op Servicetoegang toevoegen.
  6. Selecteer Orchestrator in het linker vervolgkeuzemenu.
  7. Selecteer in het rechter vervolgkeuzemenu de rol die u aan de gebruiker wilt toewijzen.
  8. Klik op Opslaan.

resultaten

De gebruiker heeft nu toegang tot de vRealize Orchestrator-client op basis van de toegewezen rol.