In de vRealize Automation 8-migratieassistent gelden deze implementatiebeperkingen.

 • Migratie van een implementatie is definitief, ongeacht of deze is geslaagd of mislukt. U kunt de migratie van een implementatie niet opnieuw proberen. U kunt het plan dat door de migratieservice is gemaakt, opnieuw uitvoeren onder de onboardingservice.
 • Nadat de migratie is uitgevoerd, kunt u de eigenaar van een implementatie niet meer wijzigen. Gemigreerde implementaties zijn eigendom van de gebruiker die de migratie heeft uitgevoerd. De oorspronkelijke eigenaar van de implementatie wordt na de migratie als aangepaste eigenschap op een machineresource toegevoegd. Om de implementatie toegankelijk te maken voor andere projectleden, voegt u de gebruiker toe aan het project en schakelt u de implementaties voor delen van project tussen leden in.
 • Historische kosteninformatie wordt niet gemigreerd met implementaties. Zie Wat zijn prijskaarten? voor meer informatie over prijzen en kosten.
 • Als u een implementatie migreert die een door IPAM beheerd IP bevat en vervolgens de gemigreerde implementatie uit vRealize Automation 8 verwijdert, moet u ook het gekoppelde IP-adres handmatig uit Infoblox verwijderen.
 • Als uw bronomgeving een load balancer bevat die is geconfigureerd voor een bestaand netwerk dat niet is verbonden met een machine, wordt het externe netwerk niet gemigreerd en wordt het IP-adres niet toegewezen tijdens de migratie.
 • Bij de migratie van een implementatie worden de gekoppelde bueprints gemigreerd, maar deze zijn na de migratie niet langer gekoppeld aan de implementatie. Als u een update uitvoert op een gemigreerde implementatie, wordt de machine opnieuw gemaakt.
 • vRealize Automation 7 verzamelt geen gegevens van Azure-eindpunten of kan niet bepalen of een Azure-machine buiten vRealize Automation 7 is verwijderd. Tijdens de migratiebeoordeling van vRealize Automation 8 worden verwijderde Azure-implementaties weergegeven als gereed, maar tijdens de migratie uitgesloten, omdat de migratieassistent de VM's niet kan vinden.
 • U kunt een bronimplementatie niet migreren als deze over een of meer NAT-netwerkonderdelen voor NSX-T beschikt, of een of meer netwerkonderdelen geleid of met NAT (of beide) naar NSX-T.
 • Als uw bronimplementatie meer dan één NSX-load-balanceronderdeel bevat, worden deze gemigreerd als één load-balanceronderdeel.
  Opmerking: Niet alle routes worden gemaakt op het afzonderlijke onderdeel.
 • Het IP-adres dat is geconfigureerd voor het NAT-netwerk in uw bronimplementaties, is niet gemarkeerd als toegewezen postmigratie. De IP-adressen van gemigreerde load balancers en VM's worden echter gemarkeerd als toegewezen onder Infrastructuur > Netwerken > IP-adres na de migratie.
 • Als uw bron vRealize Automation 7-implementatie een ongeldige resource bevat, bijvoorbeeld omdat er geen eigenschappen voor een resource zijn ingesteld, wordt de resource niet gemigreerd. Als alle resources ongeldig zijn in de implementatie, wordt de gehele implementatie niet gemigreerd.
 • Tijdens brownfield-migraties worden zowel geonboarde als gemigreerde machines niet gekoppeld aan cloudzones. Hierdoor worden deze machines niet verrekend in de definities voor opslagmaximum.