U kunt een externe standalone vRealize Orchestrator 7.x-instantie migreren naar een vRealize Orchestrator 8.x-omgeving. Migratie wordt ondersteund voor vRealize Orchestrator 7.x-instanties die zijn geverifieerd met vSphere of met vRealize Automation 7.x.

Belangrijk: Het upgraden van vRealize Orchestrator 7.x of lager naar vRealize Orchestrator 8.x wordt niet ondersteund.
De migratie brengt een externe standalone vRealize Orchestrator 7.x-configuratie over naar uw vRealize Orchestrator 8.x-omgeving. Bij de migratie moeten alle bestaande elementen in uw vRealize Orchestrator 8.x-omgeving, zoals werkstromen, acties, configuratie en resource-elementen, worden overschreven, met inbegrip van veilige tekenreeksen in werkstromen en configuratie-elementen, pakketten, taken, beleidsregels, certificaten en vertrouwde certificaten, invoegtoepassingen, aangepaste records in het bestand js-io-rights.conf en Control Center-systeemeigenschappen. De migratie van vRealize Orchestrator-instanties die met vSphere zijn geverifieerd, omvat ook de status van momenteel actieve entiteiten, zoals tokens voor de uitvoering van werkstromen, geplande taken, beleidsregels. Voor vRealize Orchestrator-instanties die zijn geverifieerd met vRealize Automation, verschijnen de actieve entiteiten met een mislukte status in de vRealize Orchestrator-doelomgeving. De migratie omvat zowel ingebouwde als aangepaste vRealize Orchestrator-inhoud.
Opmerking: Migratie van geclusterde vRealize Orchestrator 7.x-implementaties naar vRealize Orchestrator 8.x wordt niet ondersteund. U kunt het primaire knooppunt van uw geclusterde implementatie migreren door de services van de replicaknooppunten te stoppen voordat u het migratiescript uitvoert.
service vco-server stop
service vco-configurator stop
U voert de migratie uit met het script vro-migratie gebundeld met de vRealize Orchestrator Appliance.
Opmerking: Het migratiescript stopt de vRealize Orchestrator-services automatisch.

Voorwaarden

 • Migratie wordt ondersteund voor vRealize Orchestrator 7.3 of hoger.
 • Download en implementeer een vRealize Orchestrator 8.x-omgeving. Zie De vRealize Orchestrator Appliance downloaden en implementeren in VMware vRealize Orchestrator installeren en configureren.
 • Configureer de verificatieprovider van uw vRealize Orchestrator-doelomgeving. De verificatieprovider van de vRealize Orchestrator-broninstantie is niet gemigreerd. Zie Een standalone vRealize Orchestrator-server configureren in VMware vRealize Orchestrator installeren en configureren.
 • Maak een back-up van de vRealize Orchestrator-doelomgeving.
 • Controleer of SSH-toegang is ingeschakeld op de vRealize Orchestrator-broninstantie en in de vRealize Orchestrator-doelomgeving. Zie SSH-toegang tot de vRealize Orchestrator Appliance inschakelen of uitschakelen in VMware vRealize Orchestrator installeren en configureren.
 • Verifieer of de vRealize Orchestrator-brondatabase toegankelijk is vanaf de vRealize Orchestrator-doelomgeving.

Procedure

 1. Meld u als root aan bij de opdrachtregel van de vRealize Orchestrator Appliance van uw doelomgeving via SSH.
 2. Als u de migratie wilt starten, voert u het script vro-migrate uit.
 3. Volg de opdrachtprompts om de volledig gekwalificeerde domeinnaam (FQDN) en de verificatiegegevens van de vRealize Orchestrator-broninstantie op te geven.
 4. (Optioneel) Als u de migratievoortgang wilt volgen, opent u het migratielogboek:
  1. Meld u als root aan bij de opdrachtregel van de doel-vRealize Orchestrator Appliance via een afzonderlijke SSH-sessie.
  2. Voer de opdracht tail -f /var/log/vro-migration.log uit.

resultaten

Het migratieproces begint. U ontvangt een melding op de doel-vRealize Orchestrator Appliance wanneer de migratie is voltooid.