Nadat u een migratiebeoordeling hebt uitgevoerd, gebruikt u de migratieassistenttool om uw bronomgeving te migreren naar vRealize Automation 8.

Met de vRealize Automation 8-migratieassistent kunt u uw bronomgeving stapsgewijs migreren zonder uitvaltijd of met een gepland onderhoudsvenster. Dit biedt meer aanpassing en controle over welke infrastructuur-, abonnements- en implementatieonderdelen worden gemigreerd naar vRealize Automation 8. De vRealize Automation-migratieassistent migreert alleen gebruikte of gepubliceerde inhoud. De migratieassistent migreert geen uitgeschakelde of conceptinhoud. Voordat u kunt migreren, moet u een migratiebeoordeling uitvoeren voor uw bronomgeving. Deze beoordeling bepaalt de migratiegereedheid van de onderdelen van uw bronomgeving. Nadat u een migratiebeoordeling hebt uitgevoerd, worden de resultaten weergegeven op de pagina Beoordeling > Infrastructuur per tenant. Alle beoordeelde items worden weergegeven met hun status:

  • Klaar - Gereed voor migratie. Er is geen actie nodig voor migratiegereedheid.
  • Gereed met waarschuwingen - Gereed, maar moet worden gecontroleerd. Herstel eventuele problemen die van invloed kunnen zijn op de migratie.
  • Niet gereed - Niet gereed voor migratie. Bekijk de details van het item in uw bronomgeving en corrigeer de gebieden die uw aandacht vereisen.
  • Evalueren - Wordt nog steeds beoordeeld op migratiegereedheid.
  • Beoordeling mislukt - De beoordeling is mislukt. Controleer of vRealize Orchestrator en vRealize Automation toegankelijk zijn en probeer de beoordeling opnieuw uit te voeren.

Als u wilt migreren, selecteert u de items die u wilt migreren en klikt u op Migreren. De status wordt bijgewerkt naar:

  • Migreren - Item wordt gemigreerd.
  • Gemigreerd - Migratie is voltooid en geslaagd. U kunt het gemigreerde item in uw vRealize Automation 8-omgeving weergeven en gebruiken.
  • Mislukt - De migratie is mislukt. Controleer het item in uw bronomgeving, wijzig het indien nodig en probeer de migratie opnieuw uit te voeren.
  • Uitgesloten - Bedrijfsgroep, abonnement of implementatie die de status Niet gereed had, is gemigreerd, maar de niet-klare items zijn niet gemigreerd en worden als uitgesloten weergegeven.

Als het onderdeel dat u migreert, afhankelijkheden heeft die niet eerst zijn gemigreerd, mislukt de migratie. Als u bijvoorbeeld een abonnement wilt migreren dat infrastructuurcriteria heeft, moet u eerst het infrastructuuronderdeel migreren.

Opmerking: Nadat u een implementatie hebt gemigreerd, is de migratie van de bijbehorende bedrijfsgroep voltooid.

Na de migratie blijft uw vRealize Automation 7-broninhoud ongewijzigd.

Stapsgewijze migratie

Met de vRealize Automation 8-migratieassistent kunt u uw bronomgeving stapsgewijs migreren in plaats van de volledige migratie uit te voeren. U kunt bijvoorbeeld een bedrijfsgroep met 5 blueprints migreren, vervolgens nog 5 andere in uw bronomgeving maken of publiceren en deze 5 naar dezelfde bedrijfsgroep migreren. Alleen de inhoud van de nieuwe bronomgeving wordt gemigreerd. Wijzigingen in de gemigreerde broninhoud worden niet gemigreerd.