Voordat u de migratieassistenttool kunt gebruiken om uw vRealize Automation 7-bronomgeving naar vRealize Automation 8 te migreren, moet u ervoor zorgen dat aan deze vereisten wordt voldaan.

Migratievereisten

  • Maak een back-up van de vRealize Automation 7-bronomgeving.
  • Als uw vRealize Automation 7-broninhoud afhankelijkheden heeft in vRealize Orchestrator, moet u eerst vRealize Orchestrator migreren. Als u vRealize Automation migreert zonder eerst vRealize Orchestrator te migreren, mislukt de migratie. Raadpleeg vRealize Orchestrator migreren voor meer informatie over het migreren van vRealize Orchestrator.
  • Als u ingesloten vRealize Orchestrator-inhoud met vRealize Automation wilt migreren, moet u eerst vRealize Orchestrator migreren. Raadpleeg vRealize Orchestrator migreren voor informatie over het migreren van vRealize Orchestrator.
  • Maak handmatig tenants met LCM. Migratie van vIDM-tenants wordt niet ondersteund in vRealize Automation 8.2.
  • U moet eerst de IPAM-invoegtoepassing in vRealize Automation Cloud Assembly importeren en installeren om een IPAM-eindpunt te migreren.
  • Na het uitvoeren van een migratiebeoordeling is de vRO Azure-eindpuntconfiguratie op het tabblad Configuratie ingevuld. Voordat u een migratie uitvoert, moet u de sleutel handmatig invoeren door de configuratie te bewerken. Als u probeert te migreren zonder de sleutel van het eindpunt op te geven, mislukt de migratie.
  • Voor abonnementen wordt het invoertype 'lading' niet ondersteund in vRealize Automation 8. Voordat u uw vRealize Automation 7-abonnementen migreert, moet u het invoertype bijwerken naar 'Eigenschappen'.

  • In vRealize Automation 8.1 bent u niet vereist om een broncertificaat te accepteren tijdens de migratiebeoordeling. Daardoor moet u uw bronomgeving opnieuw beoordelen. Om uw bronomgeving opnieuw te beoordelen en het broncertificaat te accepteren, verwijdert u de bronomgeving, voegt u deze opnieuw toe, accepteert u het certificaat en beoordeelt u de bronomgeving opnieuw met de migratieassistentservice.