U kunt uw bestaande vRealize Orchestrator 7.x-implementatie naar een vRealize Orchestrator 8.x-omgeving migreren. Migratie wordt ondersteund voor vRealize Orchestrator 7.x-instanties die zijn geverifieerd met vSphere of met vRealize Automation 7.x.

Belangrijk: Upgraden van vRealize Orchestrator 7.x of lager naar vRealize Orchestrator 8.x wordt niet ondersteund.

Migratie wordt ondersteund voor vRealize Orchestrator 7.3 of hoger.

De vRealize Orchestrator-migratie brengt een externe vRealize Orchestrator-bronconfiguratie over naar uw huidige vRealize Orchestrator-omgeving, waarbij alle bestaande elementen zoals werkstromen, acties, configuratie- en bronelementen worden overschreven, met inbegrip van veilige tekenreeksen in werkstromen en configuratie-elementen, pakketten, taken, beleidsregels, certificaten en vertrouwde certificaten, invoegtoepassingen, aangepaste records in het bestand js-io-rights.conf, systeemeigenschappen voor het Control Center. De migratie van vRealize Orchestrator-instanties die met vSphere zijn geverifieerd, omvat ook de status van momenteel actieve entiteiten, zoals tokens voor de uitvoering van werkstromen, geplande taken, beleidsuitvoeringen. Voor vRealize Orchestrator-instanties die zijn geverifieerd met vRealize Automation, verschijnen de huidige actieve entiteiten in een mislukte status in de vRealize Orchestrator-doelomgeving weergegeven. De migratie omvat zowel ingebouwde als aangepaste vRealize Orchestrator-inhoud.

Opmerking: U kunt uw vRealize Orchestrator 7.x-omgeving migreren naar zowel externe vRealize Orchestrator-omgevingen als ingesloten vRealize Orchestrator-omgevingen in vRealize Automation. Migratie van ingesloten vRealize Orchestrator-omgevingen naar externe vRealize Orchestrator-omgevingen wordt niet ondersteund.

De gemigreerde vRealize Orchestrator-configuratie bevat niet de volgende gegevens die van invloed kunnen zijn op de prestaties en het gebruik van de doelinstantie van vRealize Orchestrator.

  • De invoegtoepassingen VCAC, VCACCAFE, GEF, Data Management en Workflow Documentation van de broninstantie van vRealize Orchestrator. Afgezien van werkstroomuitvoeringen wordt alle vRealize Orchestrator-inhoud die is gekoppeld aan deze invoegtoepassingen, niet gemigreerd naar de vRealize Orchestrator-doelomgeving.
  • Syslog-server-configuratie op de pagina Integratie van logboekregistratie in Control Center.
  • Werkstroomuitvoeringslogboeken.
  • Configuraties van de invoegtoepassing Dynamic Types.