U kunt een SaltStack Config-integratie configureren om toegang te krijgen tot de SaltStack Config-service en SaltStack Config-objecten en -acties in vRealize Automation gebruiken.

Met vRealize Automation SaltStack Config kunt u op elke schaal software inrichten, configureren en implementeren op uw virtuele machines met behulp van gebeurtenisgestuurde automatisering. U kunt ook SaltStack Config gebruiken om optimale, conforme softwarestatussen in uw hele omgeving te definiëren en af te dwingen.

Geïntegreerde vRealize Automation SaltStack Config is beschikbaar voor vRealize Automation met de volgende voorwaarden:
 • Machines die worden beheerd met SaltStack Config moeten de Salt-master kunnen bereiken en zich op hetzelfde netwerk bevinden als het SaltStack Config-integratiepunt en de Salt-master.
 • De SaltStack Config-integratie is tijdens de installatie gekoppeld aan een specifieke host.
 • vSphere-machines die in een privénetwerk zijn geïmplementeerd, moeten een verbinding kunnen maken met de SaltStack Config-integratie en de Salt-master.
 • Salt-minions worden geïnstalleerd door de scripts cloud-init of Cloudbase-init te gebruiken.
 • U voegt SaltStack Config-integratie-informatie en -minions toe aan vRealize Automation-cloudsjablonen en -implementaties door configuratiebeheermethoden te gebruiken, in het bijzonder met de scripts cloud-init of Cloudbase-init.
 • Elke vRealize Automation-tenant kan één SaltStack Config-integratie en één Salt-master ondersteunen. De Salt-master kan meerdere minions ondersteunen.

  Diagram van SaltStack Config- en vRealize Automation-relatie

 • Wanneer een SaltStack Config-integratie in vRealize Automation wordt verwijderd, wordt niet gecontroleerd of er bestaande implementaties zijn die gebruikmaken van de SaltStack Config-integratie.

Vereisten

Zie API-aanroepen die worden gebruikt bij het installeren en configureren van SaltStack Config voor vRealize Automation-integratie voor gerelateerde informatie over de API-aanroepen die tijdens de configuratie van de SaltStack Config-service worden gebruikt.

Een SaltStack Config-integratie in vRealize Automation configureren

Nadat u SaltStack Config voor vRealize Automation hebt geïnstalleerd, kunt u deze openen via de pagina Infrastructuur > Integraties in Cloud Assembly of als service vanuit de vRealize Automation-serviceconsole.

Opmerking: Anders dan bij andere vRealize Automation-integratietypen kunt u geen SaltStack Config-integratie toevoegen door Infrastructuur > Verbindingen > Integraties > Integratie toevoegen te selecteren. De SaltStack Config-integratie is niet beschikbaar tot deze is geïnstalleerd met behulp van vRealize Suite Lifecycle Manager.
 1. Selecteer Infrastructuur > Verbindingen > Integraties in vRealize Automation Cloud Assembly, selecteer het beschikbare SaltStack Config-integratiebestand en klik op Openen.

  Pagina Integraties met een SaltStack Config-integratietype

 2. Vul het formulier in.

  Initiële integratie maken

  1. Voer de beschrijving in of bewerk deze.

   De integratienaam wordt gemaakt wanneer SaltStack Config wordt geïnstalleerd.

  2. Voer de gebruikersnaam en het wachtwoord van de SaltStack Config-beheerder in die worden gebruikt om toegang te krijgen tot de opgegeven host.

   De waarde van de hostnaam wordt tijdens de installatie van SaltStack Config opgegeven als hoofdadreswaarde. Deze kan niet worden gewijzigd na de installatie.

  3. Klik op Valideren om uw beheerderstoegang tot de host van de SaltStack Config-integratie te bevestigen.
  4. (Optioneel) Voer capaciteitstags in. Zie Beperkingstags in vRealize Automation Cloud Assembly gebruiken voor informatie over taggen.
  5. Klik op Opslaan.

  Nadat u het SaltStack Config-integratiepunt hebt opgeslagen, kunt u de SaltStack Config-integratieservice openen vanaf de pagina Integraties of vanaf de vRealize AutomationServiceconsole.

  SaltStack Config-services zichtbaar op de CS-console

 3. Klik op het opgeslagen integratiepunt om de geïntegreerde SaltStack Config-service te openen en toegang te krijgen tot de host.
 4. Wanneer u wordt gevraagd om u aan te melden bij SaltStack Config, voert u uw gebruikersnaam en wachtwoord als SaltStack Config-beheerder in.

  SaltStack Config-aanmeldpagina

  Hieronder wordt een voorbeeldpagina van SaltStack Config getoond.

  Voorbeeld van SaltStack Config-gebruikersinterface

Zie Werken met SaltStack Config-minions in vRealize Automation voor informatie over het gebruik van SaltStack Config-objecten en -acties in vRealize Automation-cloudsjablonen en -implementaties.

Voor informatie over het configureren en gebruiken van SaltStack Config-objecten in de SaltStack Config-service bekijkt u de resources die worden beschreven in het volgende sectie Informatie over het gebruik van SaltStack Config.

Informatie over het gebruik van SaltStack Config

SaltStack Config is een standalone product dat u kunt integreren met en gebruiken in vRealize Automation. De productdocumentatie voor SaltStack Config is beschikbaar in afzonderlijke PDF's. In de productdocumentatie voor SaltStack Config ontdekt u hoe u gebruik kunt maken van de SaltStack Config-mogelijkheden in uw vRealize Automation-cloudsjablonen en -implementaties.

Zie SaltStack Config in vRealize Automation gebruiken in Gebruik en beheer van vRealize Automation SaltStack Config voor informatie over het maken van SaltStack Config-objecten en het werken in de SaltStack Config-service.