Een beheerder kan de DNS-toewijzingen voor vRealize Automation bijwerken.

Procedure

 1. Meld u aan bij de console voor een vRealize Automation-appliance met behulp van SSH of VMRC.
 2. Als u de vRealize Automation-services op alle clusterknooppunten wilt afsluiten, voert u de volgende reeks opdrachten uit.
  /opt/scripts/svc-stop.sh
  sleep 120
  /opt/scripts/deploy.sh --onlyClean
  
 3. Meld u aan bij vCenter en sluit alle vRealize Automation-knooppunten af met behulp van de opdracht Shut Down Guest OS .
 4. Werk de OVF DNS-eigenschap bij voor elk vRealize Automation-knooppunt.
  1. Ga naar het vRealize Automation-knooppunt in de vCenter-inventaris.
  2. Selecteer het tabblad Configureren en vouw Instellingen uit.
  3. Selecteer vApp-opties.
  4. Zoek en selecteer vami.DNS.vRealize_Automation in de lijst met OVF-eigenschappen.
  5. Klik op Waarde instellen en voer de nieuwe DNS-vermeldingen in het tekstvak Waarde van eigenschap in.
  6. Klik op OK.
 5. Start alle vRealize Automation-knooppunten en wacht totdat deze volledig zijn gestart. Dit wordt aangegeven door een blauw scherm op de console.
 6. Start de vRealize Automation-knooppunten opnieuw en wacht totdat deze volledig zijn gestart.
 7. Meld u aan bij elk vRealize Automation-knooppunt met SSH en controleer of de nieuwe DNS-servers worden weergegeven in /etc/resolve.conf.
 8. Voer de volgende opdracht uit op een van de vRealize Automation-knooppunten om de vRealize Automation-services te starten: /opt/scripts/deploy.sh

resultaten

De DNS-instellingen van vRealize Automation worden gewijzigd zoals opgegeven.