Wanneer u een vRealize Automation Cloud Assembly-sjabloon implementeert, vereist een resource mogelijk dat eerst een andere resource beschikbaar is.

Belangrijk:

Ononderbroken of onderbroken pijlen geven alleen een afhankelijkheid aan, geen verbinding. Zie Cloudsjabloonresources verbinden in vRealize Automation Cloud Assembly om resources te verbinden zodat ze communiceren.

Een expliciete afhankelijkheid maken

Soms vereist een resource dat een andere resource eerder wordt geïmplementeerd. Er moet bijvoorbeeld eerst een databaseserver bestaan, voordat een applicatieserver kan worden gemaakt en geconfigureerd om er toegang toe te krijgen.

Met een expliciete afhankelijkheid wordt de samenstellingsvolgorde tijdens het implementeren ingesteld, of voor de acties voor in- of uitschalen. U kunt een expliciete afhankelijkheid toevoegen met behulp van het grafische ontwerpcanvas of de code-editor.

  • Ontwerpcanvasoptie — teken een verbinding die begint bij de afhankelijke resource en eindigt bij de resource die eerst moet worden geïmplementeerd.
  • Code-editoroptie — voeg de eigenschap dependsOn toe aan de afhankelijke resource en identificeer de resource die eerst moet worden geïmplementeerd.

    Een expliciete afhankelijkheid maakt een ononderbroken pijl in het canvas.

Expliciete afhankelijkheid

Een impliciete afhankelijkheid of eigenschapsbinding maken

Soms heeft een resource-eigenschap een waarde nodig die in de eigenschap van een andere resource kan worden gevonden. Een back-upserver heeft bijvoorbeeld mogelijk de besturingssysteemimage van de databaseserver nodig waarvan een back-up wordt gemaakt. Dus moet de databaseserver eerst bestaan.

Een impliciete afhankelijkheid wordt ook wel een eigenschapsbinding genoemd en bepaalt de aanmaakvolgorde door te wachten tot de vereiste eigenschap beschikbaar is voordat de afhankelijke resource wordt geïmplementeerd. U voegt een impliciete afhankelijkheid toe met behulp van de code-editor.

  • Bewerk de afhankelijke resource en voeg een eigenschap toe die de resource en de eigenschap identificeert die eerst moeten bestaan.

    Een impliciete afhankelijkheid of eigenschapsbinding maakt een onderbroken pijl in het canvas.

Impliciete afhankelijkheid of eigenschapsbinding