Als u implementeert op vSphere-gebaseerde cloudzones, kunnen aanpassingsspecificaties instellingen voor het gastbesturingssysteem toepassen tijdens het implementeren.

De aanpassingsspecificatie inschakelen

De aanpassingsspecificatie moet in vSphere bestaan, op het doel waarop u implementeert.

Bewerk de cloudsjablooncode direct. In het volgende voorbeeld wordt verwezen naar een cloud-assembly-linux-aanpassingsspecificatie voor een WordPress-host in vSphere.

resources:
 WebTier:
  type: Cloud.vSphere.Machine  
  properties:   
    name: wordpress   
    cpuCount: 2
    totalMemoryMB: 1024
    imageRef: 'Template: ubuntu-18.04'   
    customizationSpec: 'cloud-assembly-linux'   
    resourceGroupName: '/Datacenters/Datacenter/vm/deployments'

Of u aanpassingsspecificaties of cloudConfig-opdrachten moet gebruiken

Als u wilt dat het inrichtingsproces overeenkomt met wat u momenteel in vSphere doet, blijft het gebruik van aanpassingsspecificaties de beste benadering. Als u het proces echter wilt uitbreiden naar hybride of meervoudige cloudinrichting, is het gebruik van cloudConfig-initialisatieopdrachten een meer neutrale benadering.

Zie Configuratieopdrachten in vRealize Automation Cloud Assembly-sjablonen voor meer informatie over cloudConfig-secties in cloudsjablonen.

Opdrachten en aanpassingsspecificaties kunnen mogelijk niet door elkaar worden gebruikt

Wanneer u in vSphere implementeert, moet u goed opletten als u initialisatie van de ingesloten opdrachten en aanpassingsspecificaties probeert te combineren. Deze zijn niet formeel compatibel en kunnen inconsistente of ongewenste resultaten opleveren wanneer deze samen worden gebruikt.

Zie vSphere-toewijzing van statische IP-adressen in vRealize Automation Cloud Assembly-cloudsjablonen voor een voorbeeld van interactie tussen opdrachten en aanpassingsspecificaties.

Markering