Een imagetoewijzing groepeert een reeks vooraf gedefinieerde OS-doelspecificaties voor een specifiek cloudaccount/specifieke regio in vRealize Automation met behulp van natuurlijke taalbenaming.

Accounts van cloudleveranciers zoals Microsoft Azure en Amazon Web Services gebruiken images om een set doelimplementatievoorwaarden te groeperen, waaronder het besturingssysteem en gerelateerde configuratie-instellingen. vCenter en op NSX gebaseerde omgevingen, inclusief VMware Cloud on AWS, gebruiken een vergelijkbaar groepsmechanisme om een set implementatievoorwaarden voor besturingssystemen te definiëren. Wanneer u een cloudsjabloon bouwt en uiteindelijk implementeert en itereert, kunt u een beschikbare image kiezen die het beste bij uw behoeften past.

Deel imagetoewijzingen voor een project in op basis vergelijkbare instellingen voor het besturingssysteem, de tagstrategie en de functionele opzet van de implementatie.

Zie Imagetoewijzingen toevoegen voor een voorbeeld van hoe u een standaard imagetoewijzing definieert.

Om het maken van cloudsjablonen te vereenvoudigen, kunt u een preconfiguratieoptie selecteren wanneer u een nieuw cloudaccount toevoegt. Wanneer u de preconfiguratieoptie selecteert, worden de meest populaire soorttoewijzing en imagetoewijzing van uw organisatie voor de opgegeven regio geselecteerd.

Wanneer u image-informatie aan een cloudsjabloon toevoegt, gebruikt u de vermelding image of imageRef in het gedeelte properties van een machineonderdeel. Als u bijvoorbeeld een momentopname wilt klonen, gebruikt u de eigenschap imageRef.

Zie Uw vRealize Automation Cloud Assembly-implementaties ontwerpen voor voorbeelden van image- en imageRef-vermeldingen in de cloudsjablooncode.

Als u rechten wilt toewijzen aan een contentbibliotheek, moet een beheerder de rechten aan de gebruiker toekennen als algemene rechten. Zie Hiërarchische overname van rechten voor contentbibliotheken in vSphere-beheer van virtuele machines in VMware vSphere-documentatie voor gerelateerde informatie.

Images voor cloudaccount/regio synchroniseren

U kunt imagesynchronisatie uitvoeren om ervoor te zorgen dat de afbeeldingen die u toevoegt of verwijdert voor een bepaald cloudaccount/bepaalde regio op de pagina Infrastructuur > Configureren > Imagetoewijzing zijn bijgewerkt.
 1. Open het/de gekoppelde Cloudaccount/regio door Infrastructuur > Verbindingen > Cloudaccounts te selecteren. Selecteer het/de bestaande cloudaccount/regio.
 2. Klik op de knop Images synchroniseren om de actie te voltooien.

  Afbeelding van het pictogram Imagesynchronisatie op de pagina Cloudaccount

 3. Wanneer de actie is voltooid, klikt u op Infrastructuur > Configureren > Imagetoewijzing. Definieer een nieuwe of bewerk een bestaande imagetoewijzing en selecteer het cloudaccount/de regio in stap 1.
 4. Klik op het pictogram voor Imagesynchronisatie op de pagina Imagetoewijzing.

  pictogram imagesynchronisatie weergegeven op de pagina Imagetoewijzingen

 5. Configureer instellingen voor Imagetoewijzingen voor het/de opgegeven cloudaccount/regio op de pagina Imagetoewijzing.

OVF-details weergeven

U kunt OVF-specificaties opnemen in vRealize Automation Cloud Assembly-cloudsjabloonobjecten, zoals vCenter-machineonderdelen en -imagetoewijzingen. Als uw image een OVF-bestand bevat, kunt u de inhoud ervan verkennen zonder het bestand te openen. Wijs het OVF-bestand aan om OVF-details waaronder de naam en de locatie weer te geven. Zie vcenter ovf: property voor meer informatie over de OVF-bestandsindeling.

Wijs het symbool OVF-details weergeven aan en klik om de OVF-inhoud weer te geven

Gedeelde en meest recente images uit een Microsoft Azure-imagegalerie gebruiken

Wanneer u imagetoewijzingen voor Microsoft Azure maakt, kunt u images uit een gedeelde Azure-imagegalerie in het abonnement selecteren. De images in het vervolgkeuzemenu met gegevensverzameling worden beschikbaar gesteld op basis van uw geselecteerde regio.

Hoewel gedeelde imagegalerieën voor meerdere abonnementen kunnen worden gebruikt, kunnen ze niet worden weergegeven in het vervolgkeuzemenu voor imagetoewijzing voor meerdere abonnementen. Alleen de images van een bepaald abonnement worden via gegevens verzameld en weergegeven in de lijst met imagetoewijzingen. Als u een image uit een imagegalerie in een ander abonnement wilt gebruiken, geeft u de image-id in de imagetoewijzing op en gebruikt u die imagetoewijzing in de cloudsjabloon.

Beperkingen en tags gebruiken om de selectie van images te verfijnen

Om de imageselectie in een cloudsjabloon verder te verfijnen, kunt u een of meer beperkingen toevoegen om op tags gebaseerde beperkingen op te geven voor het type image dat kan worden geïmplementeerd. Het opgegeven voorbeeld Beperkingen dat wordt weergegeven wanneer u een imagetoewijzingsconfiguratie maakt of bewerkt, is !license:none:hard. Het voorbeeld illustreert een tagbeperking waarbij de image alleen kan worden gebruikt als de license:none-tag niet aanwezig is in de cloudsjabloon. Als u tags toevoegt zoals license:88 en license:92, kan de opgegeven image alleen worden gebruikt als de license:88 en de license:92-tags aanwezig zijn in de cloudsjabloon.

Afbeelding van het voorbeeld van de imagetoewijzingsbeperkingen zoals hierboven beschreven

Een cloudconfiguratiescript gebruiken om implementatie te beheren

U kunt een cloudconfiguratiescript in een imagetoewijzing, cloudsjabloon of beide gebruiken om aangepaste besturingssysteemkenmerken te definiëren voor gebruik in een vRealize Automation Cloud Assembly-implementatie. Bijvoorbeeld: afhankelijk van uw keuze om een cloudsjabloon in een publieke of privécloud te implementeren, kunt u specifieke gebruikersrechten, rechten voor het besturingssysteem of andere voorwaarden voor de image toepassen. Een cloudconfiguratiescript voldoet aan een cloud-init-indeling voor op Linux gebaseerde images of een cloudbase-init-indeling voor op Windows gebaseerde images. vRealize Automation Cloud Assembly ondersteunt de tool cloud-init voor Linux-systemen en de tool cloudbare-init voor Windows.

Voor Windows-machines kunt u elke indeling voor cloudconfiguratiescripts gebruiken die door cloudbase-init wordt ondersteund.

De machineresource in het volgende voorbeeld van cloudsjablooncode gebruikt een image die een cloudconfiguratiescript bevat, waarvan de inhoud bij de image-vermelding wordt weergegeven.
resources:
 demo-machine:
  type: Cloud.vSphere.Machine
  properties:
   flavor: small
   image: MyUbuntu16 
    https://cloud-images.ubuntu.com/releases/16.04/release-20170307/ami-ubuntu-16.04-1.10.3-00-15269239.ova
   cloudConfig: |
    ssh_pwauth: yes
    chpasswd:
     list: |
      ${input.username}:${input.password}
     expire: false
    users:
     - default
     - name: ${input.username}
      lock_passwd: false
      sudo: ['ALL=(ALL) NOPASSWD:ALL']
      groups: [wheel, sudo, admin]
      shell: '/bin/bash'
    runcmd:
     - echo "Defaults:${input.username} !requiretty" >> /etc/sudoers.d/${input.username}

Wat gebeurt er als een imagetoewijzing en een cloudsjabloon een cloudconfiguratiescript bevatten?

Wanneer een cloudsjabloon die een cloudconfiguratiescript bevat, gebruikmaakt van een imagetoewijzing die een cloudconfiguratiescript bevat, worden beide scripts gecombineerd. De samenvoegactie verwerkt de inhoud van het imagetoewijzingsscript en de inhoud van het tweede cloudsjabloonscript, waarbij rekening wordt gehouden met het feit of de scripts de #cloud-config-indeling hebben of niet.

 • Voor scripts die de #cloud-config-indeling hebben, combineert de samenvoeging de inhoud van elke module (bijvoorbeeld runcmd, users en write_files) als volgt:
  • Voor modules waarvan de inhoud een lijst is, worden de lijsten met opdrachten uit de imagetoewijzing en de cloudsjablonen samengevoegd, met uitzondering van opdrachten die identiek zijn in beide lijsten.
  • Voor modules waarvan de inhoud een woordenboek is, worden de opdrachten samengevoegd en wordt het resultaat een combinatie van beide woordenboeken. Als dezelfde sleutel in beide woordenboeken bestaat, blijft de sleutel uit het woordenboek voor imagetoewijzing behouden en wordt de sleutel uit de woordenlijst voor de cloudsjabloon genegeerd.
  • Voor modules waarvan de inhoud een tekenreeks is, worden de inhoudswaarden van het imagetoewijzingsscript behouden en worden de inhoudswaarden van het cloudsjabloonscript genegeerd.
 • Voor scripts met een andere indeling dan #cloud-config, of wanneer één script in #cloud-config-indeling is en de andere niet, worden beide scripts gecombineerd op een manier waarbij het imagetoewijzingsscript eerst wordt uitgevoerd en het cloudsjabloonscript wordt uitgevoerd wanneer het imagetoewijzingsscript is voltooid.

Raadpleeg Gebruikersgegevenssecties samenvoegen voor gerelateerde informatie.

Een image uit een vCenter-inhoudsbibliotheek toevoegen

Wanneer een lokale inhoudsbibliotheek of een inhoudsbibliotheek van een uitgever zich bevindt in een vCenter die wordt beheerd door uw vRealize Automation-organisatie, wat zich voordoet als de vCenter wordt vertegenwoordigd door een vSphere-cloudaccount in vRealize Automation, worden images van inhoudsbibliotheeksjablonen weergegeven in het vervolgkeuzemenu met images. Dit omvat OVF- en VM-sjabloonimages in lokale bibliotheken of vCenter-inhoudsbibliotheken van uitgevers. Images in inhoudsbibliotheken van abonnees worden niet weergegeven in het vervolgkeuzemenu.

Image toont een bibliotheekitem waar de imagenaam wordt voorafgegaan door de bibliotheeknaam en gescheiden door een slashteken

Wanneer u een cloudsjabloon implementeert die een imagetoewijzing voor een VM-sjabloon bevat, probeert vRealize Automation toegang te krijgen tot de toegewezen image in de inhoudsbibliotheek die het dichtst bij de gegevensopslag is en vervolgens het dichtst bij de host van de machine is die moet worden ingericht. Dit kan bestaan uit een lokale inhoudsbibliotheek en een inhoudsbibliotheek van een uitgever of abonnee.

Wanneer u een cloudsjabloon implementeert die een OVF-sjabloonimage bevat, zijn OVF-images toegankelijk zoals is opgegeven in de imagetoewijzingsrij, als de image zich in een lokale inhoudsbibliotheek of een lokale inhoudsbibliotheek van een abonnee of een opgegeven externe inhoudsbibliotheek van een uitgever bevindt.

Voor gerelateerde informatie over het maken en gebruiken van vCenter-inhoudsbibliotheken raadpleegt u Inhoudsbibliotheken gebruiken in de productdocumentatie voor vSphere.

Meer informatie over het configureren en gebruiken van cloudconfiguratiescripts

Zie Automatische initialisatie van een machine in een vRealize Automation Cloud Assembly-sjabloon voor meer informatie over het gebruik van cloudconfiguratiescripts in cloudsjablonen.

Zie ook de VMware-blogartikelen vSphere Customization with Cloud-init While Using vRealize Automation 8 or Cloud en Customizing Cloud Assembly Deployments with Cloud-Init.