Gebruik het grafische ontwerpcanvas van vRealize Automation Cloud Assembly om cloudsjabloonresources te verbinden.

U kunt resources verbinden wanneer deze compatibel zijn voor een verbinding. Bijvoorbeeld:

  • Een load balancer verbinden met een cluster van machines.
  • Een machine verbinden met een netwerk.
  • Externe opslag verbinden met een machine.

Als u een verbinding wilt maken, moet u de rand van een resource aanwijzen om de verbindingsballon weer te geven. Klik vervolgens op de ballon, sleep deze naar de doelresource en laat deze vervolgens los.

In de code-editor wordt extra code voor de bronresource weergegeven in de doelresourcecode.

Resources verbinden

Een ononderbroken lijn tussen resources geeft aan dat de resources op dezelfde plaats moeten eindigen. Hoewel u een verbinding op het canvas kunt toevoegen, mislukt de implementatie als er conflicterende beperkingstags voor plaatsing aanwezig zijn. Bijvoorbeeld: implementatie mislukt als u resources verbindt waar één resource hard is beperkt tot een testcloudzone us-west-1, en de andere tot een productiecloudzone us-east-1.