Gebruik het grafische ontwerpcanvas van vRealize Automation Cloud Assembly om cloudsjabloonresources te verbinden.

U kunt resources verbinden wanneer deze compatibel zijn voor een verbinding. Bijvoorbeeld:

  • Een load balancer verbinden met een cluster van machines.
  • Een machine verbinden met een netwerk.
  • Externe opslag verbinden met een machine.
Belangrijk:

Voor een connector met ononderbroken lijn moeten de twee resources in dezelfde cloudzone zijn geïmplementeerd. Als u conflicterende beperkingen aan de resources toevoegt, kan de implementatie mislukken.

U kunt bijvoorbeeld geen verbonden resources implementeren waar beperkingstags de plaatsing van één resource in een zone in us-west-1 en de andere resource in een zone in us-east-1 afdwingen.

Ononderbroken of onderbroken pijlen geven alleen een afhankelijkheid aan, geen verbinding. Zie De implementatievolgorde voor resources in vRealize Automation Cloud Assembly instellen voor meer informatie over afhankelijkheden.

Als u een verbinding wilt maken, moet u de rand van een resource aanwijzen om de verbindingsballon weer te geven. Klik vervolgens op de ballon, sleep deze naar de doelresource en laat deze vervolgens los.

In de code-editor wordt extra code voor de bronresource weergegeven in de doelresourcecode.

Resources verbinden

In de afbeelding zijn de SQL-machine en het privénetwerk verbonden en dus moeten ze in dezelfde cloudzone zijn geïmplementeerd.