Als u een pijplijn voor continue levering (CD) in vRealize Automation Code Stream wilt maken, kunt u de slimme CD-pijplijnsjabloon gebruiken. Om uw CD-systeemeigen build te plannen, verzamelt u de informatie die u nodig hebt om de slimme pijplijnsjabloon in te vullen voordat u deze gebruikt om de pijplijn in dit voorbeeldplan te maken.

Wanneer u de slimme pijplijnsjabloon invult, maakt deze een CD-pijplijn in uw opslagplaats en voert deze de acties uit die nodig zijn om de pijplijn uit te voeren. Nadat uw pijplijn is uitgevoerd, kunt u trends volgen over alle pijplijn-uitvoeringen.

Om uw build te plannen voordat u de slimme CD-pijplijnsjabloon gebruikt, doet u het volgende:

Nadat u alle informatie hebt verzameld en het benodigde hebt ingesteld, kunt u op de volgende manier een pijplijn maken op basis van de slimme CD-pijplijnsjabloon.

In Pijplijnen selecteert u Slimme sjablonen.

Wanneer u een pijplijn maakt, kunt u een slimme pijplijnsjabloon gebruiken.

U selecteert de slimme CD-pijplijnsjabloon.

U kunt een pijplijn voor continue levering maken door op de sjabloonkaart voor de slimme pijplijn voor continue levering te klikken.

U vult de sjabloon in, voert een naam in voor de pijplijn en klikt vervolgens op Maken om de pijplijn op te slaan met de fasen die deze maakt.

U kunt de pijplijn bewerken om alle uiteindelijke wijzigingen aan te brengen die u nodig kan hebben. Vervolgens kunt u de pijplijn inschakelen en deze uitvoeren. Nadat de pijplijn is uitgevoerd, kunt u een aantal dingen bekijken:

  • Controleer of uw pijplijn is geslaagd. Klik op Uitvoeringen en zoek naar uw pijplijn. Als de pijplijn is mislukt, corrigeert u eventuele fouten en voert u deze opnieuw uit.
  • Controleer of de Git-webhook goed werkt. Op het tabblad Activiteit in Git worden de gebeurtenissen weergegeven. Klik op Triggers > Git > Activiteit.
  • Bekijk het pijplijndashboard en onderzoek de trends. Klik op Dashboards en zoek naar uw pijplijndashboard. U kunt ook een custom dashboard maken om te rapporteren over aanvullende KPI's.

Zie Hoe kan ik code vanuit mijn GitHub- of GitLab-opslagplaats continu integreren in mijn pijplijn in vRealize Automation Code Stream? voor een gedetailleerd voorbeeld.