Als onderdeel van het proces na installatie moet u mogelijk uw SSL-certificaten (Secure Sockets Layer) instellen. Het instellen van SSL-certificaten is optioneel tijdens het installeren van SaltStack Config, maar wordt aanbevolen.

Vereisten

Het instellen van SSL-certificaten is een stap na installatie in een reeks stappen die in een specifieke volgorde moeten worden uitgevoerd. Voltooi eerst een van de installatiescenario's en lees vervolgens de volgende pagina's over stappen na installatie:

SSL-certificaten instellen en configureren

De SSL-certificaten maken:

 1. Het python36-pyOpenSSL-pakket is nodig om SSL te configureren na installatie. Deze stap wordt gewoonlijk vóór de installatie voltooid. Als u het pakket niet hebt kunnen installeren vóór de installatie, kunt u het nu downloaden. Zie Salt installeren of upgraden voor instructies over het controleren en installeren van deze afhankelijkheid.
 2. Maak rechten en stel rechten in voor de certificaatmap voor de RaaS-service.
  sudo mkdir -p /etc/raas/pki
  sudo chown raas:raas /etc/raas/pki
  sudo chmod 750 /etc/raas/pki
 3. Genereer sleutels voor de RaaS-service met behulp van Salt of geef uw eigen sleutels op.
  sudo salt-call --local tls.create_self_signed_cert tls_dir=raas
  sudo chown raas:raas /etc/pki/raas/certs/localhost.crt
  sudo chown raas:raas /etc/pki/raas/certs/localhost.key
  sudo chmod 400 /etc/pki/raas/certs/localhost.crt
  sudo chmod 400 /etc/pki/raas/certs/localhost.key
 4. Om SSL-verbindingen met de gebruikersinterface van SaltStack Config in te schakelen, genereert u een SSL-certificaat met PEM-codering of zorgt u ervoor dat u toegang hebt tot een bestaand PEM-gecodeerd certificaat.
 5. Sla de .crt- en .key-bestanden die u in de vorige stap hebt gegenereerd, op in /etc/pki/raas/certs op het RaaS-knooppunt.
 6. Werk de configuratie van de RaaS-service bij door deze /etc/raas/raas in een teksteditor te openen. Configureer de volgende waarden en vervang hierbij <filename> door de bestandsnaam van uw SSL-certificaat:
  tls_crt:/etc/pki/raas/certs/<filename>.crt
  tls_key:/etc/pki/raas/certs/<filename>.key
  port:443
 7. Herstart de RaaS-service.
  sudo systemctl restart raas
 8. Controleer of de RaaS-service wordt uitgevoerd.
  sudo systemctl status raas
 9. Bevestig dat u verbinding kunt maken met de gebruikersinterface in een webbrowser door te navigeren naar de aangepaste URL voor SaltStack Config van uw organisatie en uw verificatiegegevens in te voeren. Zie De eerste keer aanmelden en de standaardverificatiegegevens wijzigen voor meer informatie over aanmelden.

Uw SSL-certificaten voor SaltStack Config zijn nu ingesteld.

SSL-certificaten bijwerken

Instructies voor het bijwerken van SSL-certificaten voor SaltStack Config zijn beschikbaar in de VMware Knowledge Base. Zie SSL-certificaten voor SaltStack Enterprise bijwerken voor meer informatie.

Wat moet u nu doen

Nadat u SSL-certificaten hebt geïnstalleerd, moet u mogelijk aanvullende stappen na installatie voltooien.

Als u een klant van SaltStack SecOps bent, bestaat de volgende stap uit het instellen van deze services. Zie Configuratie van SaltStack SecOps voor meer informatie.