De installatiemethode met één knooppunt komt overeen met de installatiemethode van vRealize Suite Lifecycle Manager. Bij deze methode installeert u SaltStack Config op één knooppunt (server) met het installatieprogramma van SaltStack Config. Na de installatie worden een Salt-master, SaltStack Config, een Redis-database en een PostgreSQL-database allemaal op ditzelfde knooppunt uitgevoerd.

Wanneer het installatieprogramma van SaltStack Config voor één knooppunt wordt uitgevoerd, zal het:

 • Python 3.6 op het knooppunt installeren (als dit nog niet eerder is geïnstalleerd).
 • Salt en de nodige afhankelijkheden installeren (als het nog niet eerder is geïnstalleerd).
 • Van deze server een Salt-master maken.
 • De Salt-statussen toepassen die nodig zijn om SaltStack Config te installeren.
 • De vereiste versies van PostgreSQL, Redis en Python Setuptools installeren op de server.

Sleutel-ID's van pakket

Het installatieprogramma van SaltStack Config ondersteunt situaties waarin doelmachines mogelijk niet zijn verbonden met het internet. Daarnaast kunnen sommige machines worden geconfigureerd om RPM-pakkethandtekeningen te valideren, maar kunnen deze mogelijk geen verbinding maken met het internet om automatisch de juiste openbare sleutels op te halen.

Deze sleutels staan in het ZIP-bestand met het installatieprogramma voor eenvoudige import op dergelijke machines. We raden u echter ten zeerste aan te valideren dat de sleutels die door SaltStack worden geleverd, overeenkomen met de officiële sleutels. Zie De installatiebestanden controleren voor specifieke instructies.

De sleutel-id's zijn als volgt, samen met de canonieke locatie van elke:

Sleutelnaam Sleutel-id Locatie
Fedora EPEL 352C64E5 https://getfedora.org/static/keys/352C64E5.txt
IUS-communityproject 9CD4953F https://dl.iuscommunity.org/pub/IUS-COMMUNITY-GPG-KEY
Algemene PostgreSQL-ontwikkelaarsgroep 442DF0F8 https://download.postgresql.org/pub/repos/yum/RPM-GPG-KEY-PGDG-96
SaltStack-verpakkingsteam DE57BFBE https://repo.saltstack.com/yum/redhat/7/x86_64/3000/SALTSTACK-GPG-KEY.pub

Vereisten

Voordat u begint met het installatieproces, moet u ervoor zorgen dat u de stappen op alle pagina's vóór installatie hebt gelezen en voltooid:

Voorzichtig:

Voor een installatie met één knooppunt is het vooral belangrijk om alle stappen uit te voeren die worden weergegeven op de pagina Salt installeren of upgraden. De uitzondering is als u een SaltStack Config installeert in een omgeving met luchtmuur.

Het installatiescript uitvoeren

Nadat u de stappen in de vorige gedeelten hebt uitgevoerd, kunt u nu het installatieprogramma op uw knooppunt uitvoeren:

 1. Voer het commando uit op de terminal:
  sudo ./setup_single_node.sh
 2. Controleer tijdens de uitvoering van het script of het bericht wordt weergegeven op uw terminal:
  Installing SaltStack Config...

  Tijdens de installatie kan de terminal dit bericht enkele minuten weergeven.

  Als dit script wordt uitgevoerd, wordt de nieuwste stabiele versie van Python en Salt geïnstalleerd als ze nog niet zijn geïnstalleerd. Het configureert dit knooppunt ook als Salt-master en -minion.

  Opmerking:

  Als zowel de Salt-masterservice als de minionservice zijn geïnstalleerd, slaat het script deze stap over en gaat het verder met het instellen van SaltStack Config. Als de Salt-masterservice of de minionservicepakketten zijn geïnstalleerd, maar niet beide, wordt het script beëindigd. Het script wordt beëindigd als beveiligingsmaatregel om te voorkomen dat de gebruiker per ongeluk een bestaande installatie verstoort.

  Nadat Python en Salt zijn geïnstalleerd, installeert het script:

  • Een PostgreSQL-database
  • Een Redis-database
  • RaaS, ook wel SaltStack Config genoemd

Als er een fout optreedt tijdens het uitvoeren van het installatieprogramma, raadpleegt u de pagina Problemen oplossen of neemt u contact op met de helpdesk.

Firewallrechten

Voor installaties met één knooppunt:

 • Het script setup_single_node.sh in het installatieprogramma wijzigt de firewallregels niet.
 • Zorg ervoor dat toegang tot poort 443 is toegestaan in uw firewallregels voor alle betreffende systemen (Salt-masters, gebruikers van webinterfaces, externe systemen die de API (RaaS) aanroepen, enz.)

Wat moet u nu doen

Nadat dit installatieproces voor één knooppunt is voltooid, moet u meerdere stappen na installatie uitvoeren: