Als u SaltStack Config op een bestaande Salt-infrastructuur installeert, is Salt al geïnstalleerd. In dit geval moet u ervoor zorgen dat Salt en Python worden geüpgraded naar de nieuwste versie.

Salt en Python upgraden naar de nieuwste stabiele versies op RedHat en CentOS:

 1. Controleer op de terminal of Python 3 op dit knooppunt wordt uitgevoerd:
  python3 --version
 2. Installeer Python 3 of update zo nodig met het volgende commando:
  sudo yum upgrade python3
 3. Werk Salt bij door de volgende commando's uit te voeren:
  sudo yum install https://repo.ius.io/ius-release-el7.rpm https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/epel-release-latest-7.noarch.rpm
  sudo yum install python36-pyOpenSSL
 4. Herstart alle geüpgradede services:
  sudo systemctl restart salt-minion

Zie SaltStack Package Repo voor informatie over het upgraden van Salt op andere besturingssystemen.

Wat moet u nu doen

Nadat Salt en Python zijn geüpgraded, kunt u doorgaan met de volgende stap vóór installatie. De volgende stap bestaat uit het downloaden, verifiëren en overbrengen van de installatiebestanden voor uw installatiescenario. Zie Bestanden overbrengen en importeren om door te gaan met het proces vóór installatie.