Als onderdeel van het postinstallatieproces moet u de masterplug-in installeren, configureren en upgraden. Met de masterplug-in kunnen uw Salt-masters met SaltStack Config communiceren. De masterplug-in bevat een aantal instellingen die u kunt aanpassen om de prestaties te verbeteren en die vooral nuttig zijn voor grote of drukke omgevingen.

Meestal installeert u de masterplug-in op elke Salt-master in uw omgeving die met SaltStack Config communiceert. Bijvoorbeeld: als u een configuratie met meer dan één Salt-master gebruikt (ook wel multi-master-setup genoemd), moet elke master de masterplug-in installeren.

Voor meer informatie over het bijwerken van prestatiegerelateerde instellingen bekijkt u de pagina over de masterplug-in in de productdocumentatie voor SaltStack Config.

Opmerking: Als onderdeel van het VMware-initiatief om problematische terminologie te verwijderen, zal de term Salt-master worden vervangen door een betere term in SaltStack Config en gerelateerde producten en documentatie. Het bijwerken van de terminologie kan enkele releasecycli in beslag nemen voordat dit volledig is voltooid.

Vereisten

Het installeren en configureren van de masterplug-in is een stap na installatie in een reeks stappen die in een specifieke volgorde moeten worden uitgevoerd. Voltooi eerst een van de installatiescenario's en lees vervolgens de postinstallatiepagina De licentiesleutel installeren.

Wanneer moet u de masterplug-in installeren?

U moet de masterplug-in voor al uw masters installeren na een nieuwe installatie van SaltStack Config. De masterplug-in is niet nodig voor masters die niet hoeven te communiceren met SaltStack Config.

Als u het installatiescenario met één knooppunt hebt gebruikt, hoeft u de masterplug-in niet te installeren op het knooppunt waarop u SaltStack Config en de gerelateerde architectuur hebt geïnstalleerd. Het installatieprogramma installeert automatisch de masterplug-in op het Salt-masterknooppunt. De masterplug-in wordt echter alleen geïnstalleerd op de Salt-master waar u het installatieprogramma hebt uitgevoerd. Als u meerdere masters hebt, moet u de masterplug-in nog op uw andere masters installeren.

Als u onlangs een upgrade hebt uitgevoerd naar een nieuwere versie van SaltStack Config, moet u ook de masterplug-in opnieuw installeren. Zie Upgraden vanaf een vorige versie voor de volledige instructies over het upgraden en installeren van de masterplug-in na een upgrade.

Als u SaltStack Config handmatig installeert (niet aanbevolen), moet u de volgende stappen voltooien voordat u de masterplug-in installeert:

 • De PostgreSQL-database installeren en configureren
 • De Redis-database installeren en configureren
 • SSL inschakelen (optioneel)

De masterplug-in installeren

De masterplug-in op uw Salt-master installeren:

 1. Meld u aan bij uw master.
 2. Download indien nodig het wheelbestand met de masterplug-in van Customer Connect.
 3. Installeer de masterplug-in door het bijgewerkte Python-wheelbestand handmatig te installeren. Gebruik de volgende voorbeeldcommando's en voeg hierbij de exacte naam van het wheelbestand in:

  RHEL/CentOS

  sudo pip3 install SSEAPE-file-name.whl --prefix /usr

  Ubuntu

  sudo pip3 install SSEAPE-file-name.whl
  Opmerking: Sommige gebruikers moeten mogelijk de syntaxis wijzigen in pip3.6 of pip36 voor hun besturingssystemen.

De masterplug-in configureren

De master na installatie van de masterplug-in configureren:

 1. Meld u aan bij uw master en controleer of de directory /etc/salt/master.d bestaat of maak deze.
 2. Genereer de configuratie-instellingen van de master.
  Voorzichtig: Als u uw instellingen wilt behouden tijdens het upgraden van uw installatie, maakt u een back-up van het bestaande configuratiebestand van de masterplug-in voordat u deze stap uitvoert. Kopieer vervolgens relevante instellingen van uw bestaande configuratie naar het nieuw gegenereerde bestand.
  sudo sseapi-config --all > /etc/salt/master.d/raas.conf

  Als het uitvoeren van dit commando een fout veroorzaakt, kan deze betrekking hebben op de methode die u oorspronkelijk hebt gebruikt om Salt te installeren. Als u Salt via het installatieprogramma van SaltStack Config hebt geïnstalleerd, bevat uw installatie waarschijnlijk een offline-pakket, de Salt Crystal genoemd, die speciale upgrade-instructies vereist. Zie de pagina Problemen oplossen voor meer informatie.

 3. Bewerk het gegenereerde bestand raas.conf en werk de waarden als volgt bij om het certificaat te valideren dat de API (RaaS) gebruikt, en het IP-adres ervan in te stellen.
  Waarde Beschrijving

  sseapi_ssl_validate_cert

  Valideert het certificaat dat de API (RaaS) gebruikt. De standaardwaarde is True.

  Als u uw eigen certificaten gebruikt die door een CA zijn uitgegeven, stelt u deze waarde in op True en configureert u de sseapi_ssl_ca-, sseapi_ssl_cert- en sseapi_ssl_cert:-instellingen.

  Anders stelt u dit in op False om het certificaat niet te valideren.

  sseapi_ssl_validate_cert:False

  sseapi_server

  HTTP IP-adres van uw RaaS-knooppunt, bijvoorbeeld http://example.com of https://example.com als SSL is ingeschakeld.

  sseapi_command_age_limit

  Stelt de leeftijd (in seconden) in waarna oude, potentieel verlopen opdrachten worden overgeslagen. Als u bijvoorbeeld opdrachten die ouder zijn dan een dag wilt overslaan, stelt u deze in op:

  sseapi_command_age_limit:86400

  Overgeslagen opdrachten blijven bestaan in de database en worden weergegeven met de status Completed in de gebruikersinterface van SaltStack Config.

  In sommige omgevingen moet de Salt-master mogelijk gedurende langere tijd offline zijn en moet de Salt-master alle opdrachten uitvoeren die in de wachtrij zijn geplaatst wanneer deze weer online is. Als dit geldt voor uw omgeving, stelt u de ouderdomslimiet in op 0.

 4. OPTIONEEL: Deze stap is alleen nodig voor handmatige installaties. Om te controleren of u verbinding kunt maken met SSL voordat u verbinding maakt met de masterplug-in, bewerkt u het gegenereerde raas.conf-bestand om de volgende waarden bij te werken. Als u deze waarden niet bijwerkt, gebruikt de masterplug-in het standaard gegenereerde certificaat.
  Waarde Beschrijving
  sseapi_ssl_ca Het pad naar een CA-bestand.
  sseapi_ssl_cert Het pad naar het certificaat. De standaardwaarde is /etc/pki/raas/certs/localhost.crt.
  sseapi_ssl_key Het pad naar de persoonlijke sleutel van het certificaat. De standaardwaarde is /etc/pki/raas/certs/localhost.key.
  id Maak een opmerking van deze regel door een # aan het begin toe te voegen. Deze is niet vereist.
 5. Herstart de masterservice.
  sudo systemctl restart salt-master
 6. OPTIONEEL: U wilt mogelijk een testopdracht uitvoeren om ervoor te zorgen dat de masterplug-in nu communicatie tussen de master en het RaaS-knooppunt inschakelt.
  salt -v '*' test.ping

Zelfs als er geen activiteit wordt weergegeven, bijvoorbeeld als er geen minions zijn verbonden, is dit waarschijnlijk een teken van een juiste configuratie.

Wat moet u nu doen

Nadat u de masterplug-in hebt geïnstalleerd en geconfigureerd, moet u aanvullende stappen na installatie uitvoeren. De volgende stap is om u de eerste keer aan te melden bij de gebruikersinterface van SaltStack Config. Zie De eerste keer aanmelden en de standaardverificatiegegevens wijzigen als u wilt doorgaan met het proces na installatie.