Als u fouten ziet wanneer u vRealize Automation installeert en tegelijk Workspace ONE als load balancer gebruikt, volgt u deze probleemoplossingsstappen.

Wanneer u NSX-V gebruikt als load balancer voor VMware Workspace ONE, kunnen er specifieke netwerkbeperkingen zijn die resulteren in fouten en time-outs tijdens de installatie van vRealize Automation zoals:

2020-06-30 09:10:08.751+0000  INFO  16 --- [or-http-epoll-3]      com.vmware.identity.rest.RestClient : POST https://default-49-29.sqa.local/SAAS/API/1.0/oauth2/token?grant_type=client_credentials
2020-06-30 09:10:08.755+0000  WARN  16 --- [or-http-epoll-3]    r.netty.http.client.HttpClientConnect : [id: 0x754860c7, L:/10.244.0.206:48686 ! R:default-49-29.sqa.local/10.198.49.29:443] The connection observed an error
reactor.netty.http.client.PrematureCloseException: Connection prematurely closed BEFORE response

U kunt deze fouten beperken door de afsluittijd van de inactieve NSX-V-verbinding tot 5 minuten uit te stellen in plaats van de standaardwaarde van 1 seconde.

Dit kan worden bereikt met een applicatieregel die het volgende bevat:

timeout http-keep-alive 300s