SSL-passthrough wordt gebruikt voor load balancing-configuraties.

SSL-passthrough wordt om de volgende redenen gebruikt:

  • Eenvoudigere implementatie
    • Als u geen vRealize Automation- of vRealize Orchestrator-certificaten hoeft te implementeren voor de load balancer, wordt de implementatie zelf eenvoudiger en het systeem minder complex.
  • Geen operationele overhead
    • Wanneer de certificaten moeten worden vernieuwd, hoeft u niets te veranderen aan de configuratie van de load balancer.
  • Eenvoudige communicatie
    • In het SAN-veld op de certificaten worden de individuele hostnamen van de onderdelen voor load balancing vermeld als alternatieve houders, zodat de client eenvoudig kan communiceren met de knooppunten met taakverdeling.