U moet servicemonitors toevoegen voor vRealize Automation en (optioneel) voor een externe vRealize Orchestrator.

Procedure

 1. Klik op Servicebewaking in het linker deelvenster.
 2. Klik op het pictogram Toevoegen om de vereiste servicebewaking voor het specifieke product te maken overeenkomstig de beschrijving in deze tabel. Gebruik de standaardwaarde als er niets is opgegeven.
  Tabel 1. Servicebewaking
  Naam Interval Time-out Aantal nieuwe pogingen Type Methode URL Ontvangen Verwacht
  vRealize Automation 3 10 3 HTTP GET /health 200
  vRealize Orchestrator
  Opmerking: Gebruik deze optie alleen voor externe vRealize Orchestrator-instanties.
  3 10 3 HTTP GET /health 200

resultaten

De voltooide configuratie moet er ongeveer als volgt uitzien: