Voordat u uw F5-apparaat configureert, moet u het eerst in de omgeving implementeren en de vRealize-onderdelen toegankelijk maken via een netwerk.

Opmerking: Raadpleeg de documentatie voor Workspace ONE load balancing om de identiteitsprovider met hoge beschikbaarheid voor vRealize Automation te configureren.

Voor deze configuratie moet het F5-apparaat aan de volgende vereisten voldoen:

  • Het F5-apparaat kan zowel fysiek als virtueel zijn.
  • De F5-load balancer voor de LTM (Local Traffic Module) kan worden geïmplementeerd in een one-arm of multi-arm topologie.
  • De LTM moet een nominale, minimale of specifieke configuratie en licentie hebben. U kunt de LTM configureren door te navigeren naar Systeem > Resource-inrichting.

Als u een F5 LTM-versie gebruikt die ouder is dan 11.x, moet u voor de verzendreeks mogelijk andere instellingen voor de statusbewaking opgeven. Voor meer informatie over het instellen van de verzendreeks voor de statusbewaking voor de verschillende versies van F5 LTM, raadpleegt u Mislukte HTTP-statuscontroles voor goed reagerende knooppunten.